odot

מחזקים את חומת השבת בענף המזון # חולקו מגנטים עם זמני כניסה ויציאת השבת

זהירים בשמירת השבת: בישיבה שהתקיימה ע"י מחלקת הכשרות ברבנות בראשות הגר"י שיינין הרה"ר הוחלט על נוהל סגירת חנויות כשעה לפחות לפני כניסת השבת ופתיחתם חצי שעה לפחות לאחר צאת השבת # המועה"ד חילקה לוח מגנט מפואר זמני סגירה ופתיחה לבתי עסק שבת וחגKENES 930

בימים אלו שבת קודש נכנסת מוקדם מהרגיל ועקב כך שיש חשש גדול בחנויות שבענף המזון יסגרו סמוך לשבת וח"ו יכולים להיגרר עד כדי לחילול שבת עם סגירת העסק והעובדים הממהרים לביתם.

בעקבות זה ברבנות הראשית פעלו בחיזוק שמירת השבת כמידי שנה וערכו כנס מפקחי הכשרות במעמד הרב הראשי הגר"י שיינין, יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, מנהל מחלקת הכשרות הרב דניאל פרץ והרבנים מפקחי הכשרות.

יצויין כי כבר לפני שנה בעקבות הצורך להרחיב את הפיקוח על החנויות בימי שישי, הקים הרב עובדיה דהן ארגון הנקרא "אוהבי השבת" בו שולבו מתנדבים מכל רובע ורובע בעיר על מנת שיוכלו בנקל לערוך סיור כשעה לפני כניסת השבת לבדוק שסוגרים בזמן, ואכן משגיחי הכשרות ומתנדבים עורכים סיורים מידי ערב שבת ואף יו"ר המועה"ד הרב דהן משתתף לעיתים בסיורים אלו וזאת מלבד הארגון המופלא הראשון "משמרת השבת" - מרכז הפצת אור השבת, בראשותו של מזכה הרבים הרה"ח ר' יונה ארליך העושה עבודת קודש בכל נושא שמירת השבת בעיר במסירות נאמנה עשרות בשנים.

בישיבה שהתקיימה באולם שע"י המועה"ד חידדו את נושא "נוהל סגירת בתי עסק בימי שישי וערבי חג ופתיחתם במוצאי שבת וחג". הרבנים פנו למפקחים הרבנים והמשגיחים את הנחיצות בהבהרת הדברים בדרכי נועם בפני בעלי העסקים את החשיבות לסגור את העסקים מוקדם יותר בזמן סביר, למען כבוד השבת ולרווחתם של העובדים על מנת שיוכלו להספיק להתכונן במעט הזמן לקבל את השבת בזמן הראוי.

ההחלטה המינמלית היא שלכל הפחות שהעסק יסגר עד כשעה לפני כניסת השבת ויפתח שוב במוצ"ש לא לפני חצי שעה לאחר צאת השבת.

הרב עובדיה דהן הכין לוח מגנט צבעוני מפואר ובו זמני סגירה ופתיחה לבתי עסק שבת וחג לכל השנה לפי שעה קודם כניסת השבת וכן חצי שעה לאחר צאת השבת. לוח מגנט זה מחולק בימים אלו ע"י המשגיחים לכל בעלי עסק בענף המזון הנושאים תעודת כשרות שיתלה בעסק במקום בולט.

ניסיון העבר מלמד, שרוב התקלות מתרחשות בעקבות חוסר ידיעה ושימת לב מצד בעל העסק לזמני נעילת העסק בערב שבת/חג וכניסה לעסק במוצאי שבת/חג.

לכן הוחלט ע"י הרבנים הראשיים כי מחובתו של כל משגיח, במשך כל תקופת החורף, לתזכר מידי שבוע, בבוקרו של יום שישי, את בעל העסק המושגח על ידו - אם בשיחה פנים אל פנים או טלפונית על זמני נעילת בית העסק בהתאם.

הרבנים בירכו על היוזמה הברוכה בחיזוק חומת השבת בעיר, וידוע כי זכות שבת קודש תגן על כל העוסקים בה כי "השבת היא מקור הברכה".

MAGNET

 

אודות המועצה חדשות אחרונות מחזקים את חומת השבת בענף המזון # חולקו מגנטים עם זמני כניסה ויציאת השבת

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר