odot

אלפי ברכונים, ספרי הלכה חולקו לבתי הכנסת לקקראת חג החנוכה ע"י המועצה הדתית

אלפי סדר 'הדלקת נר חנוכה' וספרי הלק חנוכה חולקו ע"י ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהןHANUKA-4021 3

לקראת חג החנוכה, המועצה הדתית הפיקה סדר 'הדלקת נר חנוכה' צבעוני לציבור הרחב תושבי העיר שחולקה לגבאי בתי הכנסת, למוסדות החינוך, בתי ספר וגני ילדים לקראת ימי חג החנוכה.

'סדר הדלקת נר חנוכה' ערוך בגרפיקה עשירה מאוד, מובאים ברכות הדלקת הנרות באותיות גדולות וברורות, כשלאחריה הפזמון הידוע 'מעוז צור ישועתי' והמזמורים שנוהגים לומר לאחר הדלקת הנרות.

כמו"כ חולק הספר "הלכות חנוכה – תורת המועדים" מבעל ההלכה ברורה הגר"ד יוסף הערוך בטוב טעם ודעת בסדר נכון דבר דבור על אופניו, כשהוא מקיף את כל הלכות החנוכה עד לפרטים הקטנים ביותר וכן שאלות לסיכום על כל ההלכות. בראש הספר מובא ברכה מיוחדת של הגאון רבי דוד יוסף ליו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן "אשר פועל לחזק ברוח ובחומר את מבצרי היהדות ובפרט בימים אלו ימי המגפה.." ספר נוסף שחולק גם והוא "ימי החנוכה" בהלכה ובאגדה ובו בנוסף מדרשים וסיפורים על חג החנוכה הכתובים בשפה השווה לכל נפש.

הרב עובדיה דהן העניק את סדר הדלקת נר חנוכה לרב הראשי הגר"ח פינטו שבירך בחביבות על היוזמה הברוכה להקל מעל המון העם את סדר הברכות על ברכון יפה ומהודר באותיות גדולות ומאירות עם ברכתם של הרבנים הראשיים וראש העיר ד"ר יחיאל לסרי.

ספרי ההלכה וסדר הדלקת נר חנוכה התקבל בברכה רבה בקרב הציבור הרחב, מתפללי בתי הכנסת בעיר וראשי מוסדות החינוך תוך כדי הודאה והערכה לרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית על יוזמה ברוכה זו.

HANUKA-4021 2

HANUKA-4021 1

אודות המועצה חדשות אחרונות אלפי ברכונים, ספרי הלכה חולקו לבתי הכנסת לקקראת חג החנוכה ע"י המועצה הדתית

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר