odot

אורות חנוכה בבית החולים "אסותא" עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית הדליק את נרות הנוכה ובירך את החוליםASUTA-TD 2

מידי ערב ארגנו בבית החולים "אסותא" בסדר מופתי הדלקת נר חנוכה מרכזית בקומת הלובי בכניסה לבית החולים, בהשתתפות חולים ובני משפחותיהם ומבקרים רבים.

לצד החנוכיה ניצבים באופן קבוע רב בית הכנסת בבית החולים הרב תומר בן-שטרית יו"ר עמותת "תשובה וישועה" והרב צבי גודמן שליח הרבי מליובאוויטש זיע"א המסבירים את מהותה של מצות הדלקת נר החנוכה.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית כובד בהדלקת נר חנוכה בשעה היעודה, ולאחר מכן נשא דברי ברכה קצרים ובירך את כל החולים בבית החולים שזיכו לרפואה שלמה במהרה וברכת חג חנוכה שמח.

דברי ברכה נשאו הרב יעקב קיהן – רב בית החולים והרב תומר בן-שטרית לחולים ולבני משפחותיהם ונטעו בליבם את  ניצוץ התקווה שניצתה בימי החשמונאים, יחד עם האור הממשיך להאיר גם במצבים בהם החולים שרויים, ובכוח השמחה יצאו מאפילה לאורה  כפי שהיה בימים ההם כך בזמן הזה.

ASUTA-TD 1

אודות המועצה חדשות אחרונות אורות חנוכה בבית החולים "אסותא" עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר