odot

'מזדרזים לחיסון' - הרב הראשי רבי חיים פינטו קורא להחתסן נגד הנגיף

הגה"צ רבי חיים פינטו רבה של אשדוד: חובה לעשות חיסון מדין "לא תעמוד על דם רעך" ולא לחשוש # אני כבר קבעתי תור להתחסןHISUN-1

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית נכנס השבוע לחדרו של הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו בטרם צאתו הביע שאלה שרבים שואלים בעקבות החיסון שהגיע לארץ נגד הנגיף, מה דעתו של כבוד הרב הראשי, האם יש להתחסן כי יש כאלו המביעים חשש מהחיסון.

הרב הראשי רבי חיים פינטו ענה ואמר, תהילות לד' יתברך על החסד הגדול שזכינו תוך זמן קצר יחסי שמצאו את החיסון, כאשר אנו קרוב לשנה עם המגפה שמשתוללת וכבר הפילה אלפים רבים מעם ישראל, הנגיף הזה הוא ודאי סכנה ודאית כפי שמעידים על כך הרופאים בכל מקום, ועל פי תורתנו הקדושה ניתן רשות לרופא לרפאות. והיות שיש יותר משלושה רופאים מומחים שאבחנו את החיסון שהוא מתאים ובסדר, על כן חובה להתחסן מדין 'לא תעמוד על דם רעיך', שע"י כך ימנעו את ההדבקות בציבור שלא יגיעו לידי סכנה.

בנוסף, גדולי התורה מכל החוגים פרסמו מכתב מפורש בו הם קוראים לציבור להתחסן ואין מה לחשוש כפי שציין זאת הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף: "לאחר שהתבשרנו וגבר עלינו חסדו של ה' יתברך ונמצא חיסון המונע הידבקות בנגיף הקורונה, ועשו את כל הניסיונות הדרושים והמומחים אומרים שהחיסון אכן מועיל לעצירת המגפה ואין בו סכנה. אשר על כן, על כל אחד ואחד להתחסן כפי הוראות הרופאים בלא להתמהמה - ובכך למנוע סכנה מעצמו ומאחרים".

הגר"ח פינטו הוסיף ואמר, כי "באופן אישי כבר נרשמתי בקופת חולים וקבעו לי יום לקבלת החיסון". ואנו תפילה להקב"ה שתתבטל מעלינו המגפה במהרה, ונוכל לחזור לשגרת חיינו בקרוב בבריאות ובשמחה יחד עם כל בית ישראל.

אודות המועצה חדשות אחרונות 'מזדרזים לחיסון' - הרב הראשי רבי חיים פינטו קורא להחתסן נגד הנגיף

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר