odot

ביוזמת המועה"ד - "לימוד קורס ללימוד סופר סת"ם"

המועצה הדתית מפרסמת על יוזמה ברוכה של פתיחת קורס ללימוד סופר סת"ם שע"י "מכון הלכתא" - מרכז ההכשרה ללימודי הלכה בשיתוף פעולה יחד עם המועצה הדתית.STAM 594398

הודעה משמחת לתושבי אשדוד מכון הלכתא בשיתוף המועצה הדתית אשדוד מבשרים על פתיחת קורס ללימוד סופר סתם לדעת את כל ההלכות ואת מלאכת הכתיבה לכל סוגי הכתב עד התחלת כתיבת מגילת אסתר וכן למעונינים להעשיר את ידיעתם כדבריו של בעל "החפץ חיים" זיע"א: "ראוי לכל ירא שמים שיהיה בקי בהלכות, למנות "בעלי תורה" יראים וחרדים על דברו בכל עיר וצדקתו עומדת לעד".

ניתן להירשם במשרדי המועצה בטלפון: 08-8630630 בשעות שלפני הצהריים

בברכה ובכבוד רב הרב עובדיה דהן

יו"ר המועצה הדתית

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר