odot

שני כיורים חדשים נבנו בבית העלמין מיוזמה פרטית של יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן

בפעם השניה: ביוזמת הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית: הוקמו שני עמדות כיורי שיש חדשים עם צמחיה בבית העלמיןביוזמת יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, נמשכים השיפוצים בבית העלמין.Screenshot 20210124-095152 OneDriveKIYOR 22

לאחרונה שופצו חדרי השירותים ונבנו מחדש כל הכלי הסניטריים לרווחת הציבור, כמו כן נתלו שלטים חדשים ושלטי אזהרה לכהנים.

בנוסף, כיורים חדשים נבנו בחלקת בית העלמין החדשה אותם דאג לתרומתם באופן פרטי יו"ר המועצה"ד הרב עובדיה דהן לזכרם ולע"נ של מכריו והוריו ז"ל.

בשני עמדות הכיורים המעוצבים בלוחות שייש גדולים, מורכבים שלושה ברזים ביציאה מבית העלמין.

יצויין כי, שיפוצים אלו מתווספים לשיפוצים בשטח ובמראה בית העלמין ובאולם ההספדים לרווחת ציבור המשתתפים בהלוויות שבו הותקן מערכת מזגנים גדולה הפועלת בכל שעת נאומי ההספדים לרווחת הציבור.

כמו כן מיוזמתו הברוכה של יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן דאג לבנייתם של שני עמדות כיורים מעוצבים בלוחות שייש גדולים ביציאה מבית העלמין מעוטרים בצמחיה ודשא סינטטי ירוק.

הרב דהן הודה למשפחות התורמים, על תרומתם הנכבדה ובירך על היוזמה הברוכה שאכן משאירה רושם טוב כשיוצאים מבית העלמין בעת נטילת ידים בצורה נוחה ומהירה.

 

אודות המועצה חדשות אחרונות שני כיורים חדשים נבנו בבית העלמין מיוזמה פרטית של יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר