odot

מסע ההלוויה להרה"ג רבי חנניה אדרי זצ"ל רב שכונה, מזכיר המועה"ד

הרה"ג ר' חנניה אדרי זצ"ל  - רב שכונה ומזכיר המועצה הדתית לשעבר ורב בית הכנסת ע"ש "יג' קדושי אשדוד"HANANYA DREI 2

בצער רב הגיע הידיעה על פטירתו של האי גברא רבה, ירא אלוקים, שהעמיד הדת על תילה ועמד בפרץ בחומת הכשרות במסירות רבה במשך שנים רבות, היה דבק ברבותיו, לא החזיק טיבותא לנפשיה, הרה"ג ר' חנניה אדרי זצ"ל שהשיב את נשמתו לבוראו בשבת קודש פרשת תרומה-זכור כשהוא בן פח' שנים לאחר שנזדכך ביסורין קשים.

הרב חנניה זצ"ל היה מדמויות הצנועות של עובדי ה' בתמימות הותיקים שבעירנו. מאז שעלה לארץ ממרוקו מבית הוריו אשר ביתם היה בית של תורה ובעלי אמונה והערכה לתלמידי חכמים, אשר משם שאב קדושה, אהבת תורה, צניעות, עבודת ה' ויראת שמים. בקטנותו למד אצל דודו הרה"צ רבי יוסף דרעי זצ"ל בתארודאנט ובשנות בחרותו למד בישיבת "נוה שלום" בקזבלנקה שבמרוקו אצל מורו ורבו הגאון האדיר, החריף חכם רבי אלעזר מור יוסף זצ"ל, ראש הישיבה. באותם שנים זכה ללמוד תורה בעיון גם אצל הגאון האדיר רבי יעקב דהן זצ"ל במארקש וכן אצל האדמו"ר הגה"צ רבי מכלוף אבוחצירא זצ"ל בעל ה"יפה שעה".

לאחר נישואיו נקרא לכהן כמגיד שיעור בישיבה ב"אגדיר" עד שבשנת תש"כ ארע את האסון הגדול של רעידת אדמת החזקה ביותר שהיתה בתולדות מרוקו, בה נספו כ-15,000 בני אדם והרב חנניה היה מבין היחידים הניצולים ומיד החליט לעלות לארץ הקודש עם רעיתו ושלושת ילדיו אז.

בארץ בחר לגור בעיר אשדוד כשהוא ממשיך בלימודיו בדרך הפסיקה ההלכתית ברבנות. באותם ימים כבר מהשנים הראשונות היה בקשר מתמיד עם הרב הראשי הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל שעמד על כנו באישיותו ובידיעותיו התורניים, תוך זמן קצר נקרא להשתלב ולקחת חלק ברבנות המקומית ונבחר לתפקיד מנהל מחלקת הכשרות ובשנים מאוחרות קיבל את תפקיד מזכיר המועצה הדתית בסמכותו של היו"ר אז הרב פנחס אבוחצירא זצ"ל. באותם שנים המנוח היה מעורב בכל המחלקות ברבנות בנושא הכשרות, המקוואות והנישואין יחד עם ידידו הותיק הרה"ג ר' סעדיה אריבי זצ"ל שהיה רב שכונה ורב מחלקת המקוואות והנישואין, כן היה בקשר מתמיד עם עמיתו הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר, רב שכונה ורב מחלקת עירובין.

ברובע ב' בסמוך לבנין המועצה הדתית התגורר האדמו"ר הגה"צ רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל, המנוח זכה לבקרו בביתו ולעיתים היה משתעשע עימו בדברי תורה והיה ממקורביו הגדולים ביותר שזכה לקבל את ברכותיו שעשו פירות ברבות השנים.

ידידות עמוקה שררה עם עמיתו הגר"ס אריבי ממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעיר שהיתה מיוחדת עד מאוד, הקשר עימו החל כשפגש את הגה"צ רבי סעדיה אריבי כאברך צעיר ...פועל בבניה לפרנסתו ברובע ג' כשהביט בו, ביקש ממנו שרוצה לשוחח עימו ועד מהרה גילה שאכן ניצב לפניו תלמיד חכם בר אוריין צנוע ומלא במידות טובות וביקש ממנו בכל לשון שאינו משתמעת לשני פנים שיגש אליו בהקדם למועצה הדתית בזמנו הפנוי, וכך היה, משהגיע שוחח עם המרא דאתרא הגר"י אליזרע זצ"ל ומיד קיבלוהו למשרת רבנות במועצה הדתית ולאחר זמן, נתמנה לרב שכונה רובע ג'.

במשך שנותיו פעל רבות ועמד בפרץ בנושאים רבים חשובים, שעד היום המועצה הדתית מושתתת עליהם והיה חביב על הרבנים ועל כל העובדים. היה מקפיד להגיע לבנין המועצה הדתית בכל יום, עוד כשבנין המועצה שכן ברחוב קיבוץ גלויות וכן במבנה הנוכחי עד לשנים האחרונות, גם כשיצא לפנסיה המשיך להגיע בכל בוקר והיה לומד ומתעניין בנעשה.

הרב זצ"ל התגורר בקרית פיטסבורג והיה שכנו של האדמו"ר בעל ה"אמונת אברהם" זצוק"ל והיו ביניהם קשרי ידידות עמוקה. האדמו"ר זצוק"ל היה משתתף בשמחת ילדיו ואף היה נוהג בכל מוצאי שביעי של פסח בחג ה"מימונה" לעלות לביתו וליסב עימו סביב שולחן עמוס מכל טוב כנהוג בקרב יוצאי מרוקו. באחד הימים האדמו"ר בעל "אמונת אברהם" עלה לביתו בהפתעה, הרב זצ"ל היה נפעם מהטרחה הגדולה של האדמו"ר ושאל מיד מדוע טרח ועלה לביתו, אך בפיו היתה בקשה, היות והאדמו"ר בעל "לב שמחה" מגור זצוק"ל אמור לשבות בעיר לקראת השבת הקרובה, מבקשים את בית הכנסת של כבודו - "יג' קדושי אשדוד" ברובע ג' בשביל שהאדמו"ר האורח יערוך את התפילות והטיש בליל שבת, מיד הסכים לכך ונתן את אישורו לכבוד האדמו"ר זצוק"ל, בליל שבת שהגיע ל"טיש" בבית הכנסת, הרב זצ"ל לא יכל להיכנס לבית הכנסת מרוב הקהל הרב שגדש כל פינה בבית הכנסת, וחזר לביתו מתוך שמחה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו.

זמן קצר לפני שמרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל עלה על כס הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הוזמן כאורח כבוד בעיר אשדוד, את הארגון והקבלת פנים באותו יום ערך לכבודו הרב חנניה זצ"ל שליוה את מרן בכל ביקורו עם הרבנים הראשיים הגר"י אליזרע זצ"ל והגר"ס אדלר זצ"ל ואבות העיר דאז.

במעמדים של חנוכת הבית וקביעת מזוזות שע"י המועצה הדתית, הוזמן המנוח ע"י ראש המועצה הרב עובדיה דהן שתמיד כיבדו והגיש לידיו את המזוזות כדי לקבוע בכבוד רב, המנוח היה מספר לנוכחים עובדות והנהגות על הגר"י אליזרע הרב הראשי הקודם כיצד היו פועלים במקרים שונים בנושאי כשרות נישואין ועוד.

בשנת תשל"ו ארע במשפחתו אסון נורא כאשר אחותו סולטנה ע"ה נהרגה בתאונה מחרידה כשקבוצה מתושבי העיר נסעו להתפלל בלג' בעומר בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון בחזרתם, בהגיע השיירה אל המורד התלול בכניסה לטבריה, החל פתאום האוטובוס להידרדר במהירות, עקף את שתי הטיוליות שלפניה – והתהפך על צידו ומועצמת החבטה, נהרגו במקום 13 אנשים ועוד כארבעים נוסעים אחרים נפצעו, בין ההרוגות היתה אחותו של המנוח הרב חנניה זצ"ל.

האסון הקשה שפקד את העיר זעזע את כולם, אך המנוח קיבל את זה מאוד קשה ומיד באותה שנה קיבל על עצמו להנציח את שמה של אחותו ע''ה בבית כנסת שהוקם עד היום הזה ברובע ג', בית הכנסת נקרא בשם "יג' קדושי אשדוד" ע"ש הנספים בתאונה המחרידה.

במשך שנים רבות היה צועד רגלי מביתו מרחק כדי להגיע לבית הכנסת, שם היה חזן, בעל קורא ומעביר דרשות ושיעורי תורה בפני הציבור צאן מרעיתו בימות החורף והקיץ, והיה ידוע גם כשהיה עליו לערוך חופות, היה מסכים לערוך רק לאחר השיעור הקבוע אותו היה מוסר מידי ערב.

בשנים האחרונות נחלש ולא יצא מביתו ובשבת האחרונה פרשת תרומה-זכור, לאחר הידרדרות במצב בריאותו, השיב את נשמתו לבוראו מתוך יסורים קשים כשהוא בן פח' שנים.

עם צאת השבת פשטה השמועה הקשה ברחבי העיר, יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שנבצר ממנו להשתתף בהלוויה, נתן הוראה לח"ק לקיים את ההלוויה בכל הכבוד הראוי עוד בלילה על אף השעה המאוחרת. המשפחה התארגנה מיד להלוויה ועקב התחלואה בנגיף, מסע ההלוויה נערך בזריזות רבה כפי ההנחיות.

את מסכת ההספדים פתח הרב הראשי הגר"י שיינין כשאמר, צר לי עליך אחי נעמת לי מאוד, אחי ורעי רבי חנניה היקר הצדיק והעניו, רבי חנניה היה כולו אש קודש לעם ישראל, מסר נפשו ממש במשך עשרות שנים ועמד על משמרת הכשרות בעירנו ביום ובלילה, בזכותו תושבי העיר זכו לאכול כשר היה יד ימינו של הרב הראשי הראשון רבי ישראל אליזרע זצ"ל, לא משה ידו מידו, היה שליח נאמן בכל עניני הרבנות והכל מתוך פשטות וצניעות עם יראת שמים.

אני קיבלתי ממנו הרבה יראת שמים. כשהיה בעיה בכשרות בעסק והיו צריכים להסיר תעודה, הוא עצמו היה רץ ומסיר את התעודה ולא פחד מאיש, היה מסור לצאן מרעיתו בבית הכנסת שהקים "יג' קדושי אשדוד" היה איש קדוש, כולו היה להקב"ה בלי חשבונות. בלטה בו מידת הענוה באופן יוצא מן הכלל, גם מחמאה לא אהב לשמוע, היה מצטנע ומוריד את הראש כשהיו מזכירים אותו לשבח במעשיו הברוכים, גם בבעיות קשות שהיו, הוא עם החיוך שלו ובסבר פנים יפות, היה מצליח לרכך את אותם אנשים קשים וראו שהיה לו סייעתא דשמיא. היה תמים בעבודתו ושלם עם הקב"ה בבחינת עבד ד' וזה היה המהות שלו, יש לו הרבה זכויות, זכה לקרב רבים תחת כנפי השכינה ועשה שלום בית בקרב משפחות רבים, זכה שהקים בית מפואר עם רעיתו שתבלחט"א עם ילדיו שכולם הולכים בדרך התורה והמצוות, יהי רצון שיעמוד בתפילה תחינה ובקשה וימליץ טוב על משפחתו וכל צאצאיו היקרים ועל כל עם ישראל וימנע המגפה מעם ישראל ויבולע המוות לנצח.

אחריו נשא דברי הספד הרב חכם סימון אלישעשוילי מרבני המועה"ד ורבה של ק"ק "בית אליהו" ברובע ו' לעולי גאורגיה. עוד נשאו דברים חתנו הרב לסרי, בנו הרב יוסף. בדבריהם תיארו את גודל האבידה, את אישיותו הגדולה והצנועה שהיה ספר מוסר מהלך בתורה, סמל של מסירות ואחריות, בעל מידות טובות ומעשים טובים וכעת עם הסתלקותו, כל זה יחסר לנו.

את חתימת ההספדים חתם בקול בוכים בנו הדיין הרה"ג רבי ישראל, אבא, הלב שלך היה גדול, אבא, כמה מסרת עצמך לטובת הכלל, הקמת את בית הכנסת במסירות רבה, בגשם בחורף ובקיץ בימים חמים היית מסור למקום וצועד כברת דרך ארוכה, בכל מקום שהיית הולך היו עוצרים אותך ומודים לך או שהיו מבקשים ממך עצה או ברכה. זכית להקים שעורי תורה, הקמת כולל ערב ע"ש אביך "יד רמ"א", התייסרת ביסורים קשים, יהי רצון שזכות אהבת התורה והחסד שהיה לך שיהיה לזכות כל המשפחה, בסיום ביקש מחילה בשם כל המשפחה.

לאחר אמירת הקדיש יצא מסע ההלוויה ולאחר חצות לילה נטמן בחלקת חרדים מס' 60 לקול זעקות שבר הנאספים.
בכך נחתמו פרקי חייו של דמות מיוחדת, שהעמיד הדת על תילה כשעמד בפרץ, מלאה בתורה וחסד, תמימות ואהבת תלמידי חכמים, מצוות ומעשים טובים המלווים אותו בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, את רעיתו תבלחט"א שדאגה ועמדה לימינו במסירות רבה עד יומו האחרון,  בנים ובנות נכדים, נכדות נינים תלמידי חכמים, בני תורה זרע קודש אשר ברך ה' אשר הולכים בדרך התורה והמצוות.

בשעת לילה מאוחרת המלווים חזרו לביתם כשהם כואבים בחסרון האבידה הגדולה בדמות המיוחדת והאצילה של אמונה, פשטות וצניעות  שהיתה ואיננה עוד.

יושבים שבעה בבית המנוח ברח' אחד העם 4 רובע ה' אשדוד, ע"פ ההנחיות.    

ת.נ.צ.ב.ה.

HANANYA DREI 4

HANANYA DREI 5

HANANYA DREI 3

HANANYA DREI 1

אודות המועצה חדשות אחרונות מסע ההלוויה להרה"ג רבי חנניה אדרי זצ"ל רב שכונה, מזכיר המועה"ד

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר