odot

ככלות השבעה להרה"ג ר' חנניה אדרי זצ"ל - דברים לזכרו מאת ידידו יבלחט"א הגר"ח קלמנוביץ

ככלות השבעה: נטפי דמעה אחרי מיטתו של הרב חנניה אדרי זצ"ל מוותיקי הרבנים בעירנו הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב שכונה, רב מחלקת עירובין וחבר לשכת הרבנות אשדודEDRU-K

 

את הרב חנניה זצ"ל הכרתי בבואי לשרת בקודש בשנת תשמ"ב כרב שכונה וחבר לשכת הרבנות בעיר אשדוד.

באותם הימים משרדי הרבנות והמועצה הדתית בעיר שכנו בקומה השלישית בבנין משרדים ברח' קיבוץ גלויות באזור ב', בו הקצו בו מספר חדרים מצומצם למטרה זו. בחדרים אלו שכנו רבני העיר דאז הרה"ג ר' ישראל אליזרע זצ"ל, הרה"ג ר' סיני אדלר זצ"ל, ויו"ר המועצה הדתית באותם הימים ר' פנחס אבוחצירא זצ"ל.

מלבד חדר נוסף שהיה מיועד למחלקת הנישואין בהכוונתו של הרה"ג ר' סעדיה אריבי זצ"ל, הוקצה חדר אחד לרב חנניה, ומשם התנהלו כל שאר המחלקות כמו: מחלקת הכשרות, מקוואות, עירובין, חברא קדישא ושאר עניני חיזוק וביצור הדת בעיר.

אכן זכה הרב חנניה באותם הימים לנהל מחדר זה את כל מחלקות הרבנות ביד רמה. באותם הימים לא היו מצויים מחשבים, והשימוש לכל צורכי המשרד נעשה במכונת כתיבה פשוטה וברישום ידני. ר' חנניה ניהל את כל המחלקות בצורה מופתית, כאשר לצורך מחלקת הכשרות הוכנו על ידו קלסרים עבי כרס בהם היו מתוייקים כל מפעלי ענף המזון, אולמות אירועים, מסעדות, איטליזים ועוד – כולל כל דו"חות העבודה ממקומות אלו.

רב העיר רבי ישראל אליזרע זצ"ל ויו"ר המועצה הדתית ר' פנחס אבוחצירא זצ"ל היו נכנסים ובאים בחדרו של ר' חנניה מדי יום ביומו, ואולי מידי שעה בשעתה, כדי לדון בכל בעיות הזמן והשעה שהיו מתעוררות בענייני העיר.

לא פעם ראינו כיצד הרב אליזרע זצ"ל יחד עם צוות השו"בים ומנקרי הבשר בעיר הלא המה: רבי יחיא אילוז זצ"ל (מנאמני ביתו של בבא מאיר זיע"א), רבי יעקב עמר זצ"ל, רבי ימין וייצמן זצ"ל מגדולי מומחי הניקור ועוד, היו מניחים על שולחנו של ר' חנניה חלקי עופות, נתחי בשר כדי לוודא את שחיטתם, ניקורם כדין ועוד. ר' חנניה שהיה שו"ב בקי ומומחה עוד מתקופת נעוריו בעירו במרוקו, היה מחווה תדיר בנחרצות את דעתו ההלכתית בענייני כשרות אלו.

זכורני, כי גם רב העיר הרב סיני אדלר זצ"ל היה מפנה לר' חנניה את תלמידיו לצורך מבחני הסמכה לרבנות, כדי שילמדם את מלאכת השחיטה, העמדת חלפים וניקור הבשר.

באתה עת גם שאר ענייני הרבנות היו מתנהלים על ידי ר' חנניה כמו: מקואות, עירובין, חברא קדישא, וכן ניהול של שאר ענייני הקדושה בעיר.

מתוך היכרות רבת השנים עם ר' חנניה, יש לציין את מידותיו הנעלות כאיש חסד, רחום וחנון, אשר רבים היו משכימים לפתחו לצורך עזרה וסיוע, שלום בית למשפחות ועוד ועוד.

מן הראוי לציין את מסירותו להנצחת קדושי אשדוד שנהרגו בתאונת דרכים מחרידה בדרכם לציון התנא הקדוש שבמירון, ובתוכם גם אחותו ע"ה. לזכרם יסד ר' חנניה במסירות מיוחדת את בית הכנסת "י"ג קדושי אשדוד" השוכן במרכזו של אזור ג', ומשמש עד היום למקום תפילה ולימוד ומקרין על כל סביבתו תורה ואורה.

ר' חנניה היה צועד מדי שבת בשבתו בכברת דרך לא קצרה מביתו שבאזור ה' לבית הכנסת שבאזור ג', שם הוא שימש כרב ומנהיג רוחני, בעל קורא וכשליח ציבור.

אזכור, את פגישתי מדי שבת עם ר' חנניה בצומת הרחוב של קריית פוניבז' באשדוד, עת היה שב מבית הכנסת, ותמיד היו שגורים בפיו דברי תורה מפרשת השבוע, וחיזוק ומוסר השכל שהפיק מדברי תורה אלו.

זכה ר' חנניה להעמיד צאצאים יקרים, ובתוכם רבנים ותלמידי חכמים, דור ישרים מבורך הממשיכים במורשת אביהם בתורה והיראה.

שירותי הדת של המועצה הדתית הבנויים לתפארה כיום בניהולו המסור של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שליט"א הינם חבים חובה גדולה של הכרת הטוב לרבי חנניה אדרי זצ"ל שהיה כאמור מראשוני המייסדים של מלאכת הקודש בבניינה ובביצורה של הרבנות והמועצה הדתית בעיר.

ראויים דברי הפסוק "טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו" (קוהלת ז, א) להיות חקוקים על מיטתו של ר' חנניה זצ"ל.

ויהי רצון כי ממרומים ישלח כפיו להמליץ טוב ויושר בעד כל בני משפחתו, בעד כל הרבנים והעוסקים במלאכת הקודש, ובעד כל תושבי העיר.

ת.נ.צ.ב.ה
יהי זכרו ברוך

אודות המועצה חדשות אחרונות ככלות השבעה להרה"ג ר' חנניה אדרי זצ"ל - דברים לזכרו מאת ידידו יבלחט"א הגר"ח קלמנוביץ

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר