odot

המועה"ד לקראת חג הפסח חוברת "הלכות ומידע" זמני החג, כל ההלכת, הגעלת וטבילת כלים ועוד

לקראת חג הפסח: המועצה הדתית הוציאה חוברת "הלכות ומידע" לציבור הרחבPPP SHART

במועצה הדתית הנפיקו אלפי חוברות של 'הלכות ומידע'  פסח תשע"ח במהדורה מהודרת וססגונית שחולקו בשבוע האחרון בכל בתי הכנסת ומרכזי הקניות בעיר.

החוברת בהוצאתה של המועצה הדתית, גדושה בתוכה בחומר ומידע חשוב הכולל את הלכות החג הנחוצות, בפרט השנה כאשר חג הפסח יחול במוצאי שבת, ההלכות הן מרובות, מופיע בחוברת זמני סוף זמן אכילת חמץ וכניסת החג והשבת, מידע והדרכה אינפורמטיבי הקשורים לחג הפסח, התכונה וההיערכות לליל הסדר. כן מובא פירוט על כל הפעילות המועצה בשאר ימות השנה של המחלקות בתחום המעצה הדתית כמו כשרות, נישואין, מקוואות, חברה קדישא ועוד.

בדפים הראשונים מופיעים ברכותיהם של הרבנים הראשיים רבי יוסף שיינין ורבי חיים פינטו וכן ברכותיהם של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ויו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן. מומלץ לשמור חוברת זו בבית ולעבור עליה בנחת.

בחוברת מובאים כל לוח הזמנים לחג הפסח, בדיקת חמץ, סוף זמן אכילת חמץ, שריפת חמץ, זמן אכילת אפיקומן וכן כניסת החג ויציאתו וכן כניסת השבת ויציאתו ועוד. כמו"כ מובאים שיעורי אכילה של המצות והמרור בטבלה נפרדת.

מוקדי וזמני הגעלת כלים "חינם" שע"י המועצה, מוקדי מקוואות לטבילת כלים בעיר, ליל סדר מרכזיים (בתיאום), תחום ומפת עירוב העיר ועוד.

GADOL 83

ZMANIM EE

LEL HASEDER

LEL HASEDER  2

אודות המועצה חדשות אחרונות המועה"ד לקראת חג הפסח חוברת "הלכות ומידע" זמני החג, כל ההלכת, הגעלת וטבילת כלים ועוד

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר