odot

כל זמני "הגעלת כלים" שע''י המועצה הדתית בכל רובעי העיר

כמידי שנה המועצה הדתית יוזמת "הגעלת כלים - חינם" בכל רובעי העיר, כל הפרטים במודעה המצורפת כאןHAGALAT 7 1

נא לשים לב לימים לשעות ולמקום!!

המועדה עם הפרטים כדלהלן כמובא בחוברת "הלכה ומידע"

HAGALAT 7 2

אודות המועצה חדשות אחרונות כל זמני "הגעלת כלים" שע''י המועצה הדתית בכל רובעי העיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר