odot

לאחר חג הפסח: לדרוש את אישור 'מכירת חמץ' ברשתות המזון

על מנת שלא להיכשל ח"ו בחמץ שעבר עליו הפסח, על כן יש לדרוש את אישור 'מכירת חמץ' ברשתות המזון20220503 224910

במחלקת הכשרות שע"י הרבנות הראשית והמועצה הדתית קוראים לציבור הרוכש מזון מיד לאחר חג הפסח להקפיד שברשתות המזון החנויות והסופרים יופיע תעודה של ''אישור מכירת חמץ'' בתוקף אשר נעשה כדת וכהלכה מכירת חמץ לגוי באמצעות הרבנות המקומית, עסק מזון שלא ערך את מכירת החמץ כהלכה, דינו כחמץ שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה ואין לקנות ממנו מזון.


מצ"ב דוגמא של אישור מכירת חמץ שעי הרבנות המקומית.

אודות המועצה חדשות אחרונות לאחר חג הפסח: לדרוש את אישור 'מכירת חמץ' ברשתות המזון

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר