odot

מכבדים את הנופלים הי"ד:היערכות מיוחדת של המועצה הדתית לקראת יום הזיכרון

לקראת יום הזיכרון: שיפוץ נרחב בכל שטח בית העלמין, סלילת כבישים חדשים ופתיחת מעברים לנוחות הציבור,GKNHI 2022 3

כיורים לנטילת ידים משיש עם סככות חדשים בכל פינה כולל בחלקות באגף החדש, שירותי גברים ונשים נבנו מחדש עם נגישות, נוספו מאות כדי מים בכל החלקות לניקוי המצבות, דגלי לאום חדשים נתלו בכל הכניסות כאשר דגל ענק מופיע על גבי מסך לד הענק בכניסה הראשית לבית העלמין.

השבוע יצא הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית לסיור מיוחד בבית העלמין לקראת יום הזיכרון לזכרם של חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה הי"ד יחד עם מפקח בית העלמין יוחאי מלכה, אשר ביום זה נוהרים ציבור רחב לבית העלמין, משפחות שכולות המגיעות לטקסי יום הזיכרון להתפלל ולהתיחד על קבר יקירם. ראש המועצה כינס את העובדים בשטח ונתן הנחיות לפעול לניקוי, לשפץ, בכל החלקות.

במהלך הסיור הגיע משפחה מהרצליה (מוריוסף) שעלתה להתיחד על קבר יקירים ומשפגשה את הרב דהן בקשה להודות לו במס' מילים על כך שבמשך כעשר שנים שמגיעים כאן לבית העלמין, המקום תמיד נוח נקי ומטופח ורואים כאן את ההשקעה בכל פינה.  

חידוש נוסף נעשה לאחרונה כאשר כל תאורת בית העלמין מופעלת ע"י אפליקצית הנמצאת במכשירי הפלאפון של עובדי בית העלמין במשמרת לילה, כך שבעת לוויה הם אחראים תמיד לתאורה גם בשעות המאוחרות וגם לכיבויה בסיום הלוויה. כמו כן חודשו "מפות בית עלמין" הקבועים לאורך חומת בית העלמין בסמוך לכל הכניסות עם כיתוב באותיות ומספרים גדולים של גוש וחלקה כולל החלקות החדשות.

לרשות ציבור המלווים המגיעים להלוויות, המועצה הדתית העמידה 3 רכבי "בימבה-קלנועית" לרשות בני המשפחה, מלווים מבוגרים או מוגבלים שקשה עליהם ההליכה. הרכבים שופצו ובזמן הקרוב המועצה תרכוש רכב נוסף מסוג זה   לשירות הציבור.

בנוסף דאג הרב דהן לערוך תפילה ופרקי תהילים שיחולקו לציבור לזכרם של 213 שמות הנופלים ונפגעי פעולות האיבה שנהרגו על קידוש ה' מהעיר אשדוד.

יצויין כי בית העלמין מתוחזק היטב בכל ימות השנה במטרה לכבד את הנפטרים ולהבדיל גם את החיים הפוקדים את המקום במשך כל ימות השנה ובפרט ביום הזיכרון.

GKNHI 2022 1

GKNHI 2022 2

GKNHI 2022 4

GKNHI 2022 5

GKNHI 2022 6

GKNHI 2022 7

GKNHI 2022 8

GKNHI 2022 9

GKNHI 2022 10

אודות המועצה חדשות אחרונות מכבדים את הנופלים הי"ד:היערכות מיוחדת של המועצה הדתית לקראת יום הזיכרון

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר