odot

המועצה הדתית מקיימת "קבורת סת"ם" לקראת חג השבועות

כמידי שנה לקראת חג השבועות מנהג יפה התקינו במועצה הדתית במשך שנים רבות לקיים את מעמד גניזת דברי הסת"ם - ספרי תורה תפילין ומזוזות שנפסלו מתוך ההערכה וכבוד לפריטים קדושים אלו שגם שנפסלו עדיין הן בקדושתן.NUSGV 47

מעמד "קבורת הגניזה של כתבי סת"ם" יתקיים בעז"ה ביום רביעי ב' סיוון תשפ"א (1.6.2022 למנינם) בשעה 10.30 בבוקר בחלקה הישנה (הגבעה) חלקה 205

הודעה לציבור !!! כתבי סת"ם הטעונים גניזה יש להניחם בתיבת כתבי סת"ם שבבית העלמין באתר הגניזה ספרי תורה או יריעות בודדות או מגילות הטעונים גניזה יש להביאם למועצה הדתית אל הרב חיים בן חמו או לתאם טלפונית במס' 052-7622271

הציבור הקדוש מוזמן, ברב עם הדרת מלך.

בברכה
הרב עובדיה דהן
יו"ר המועצה הדתית

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר