odot

שיעור מהרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד לאברכי הכולל "תורה לשמה" ברובע הסיטי

שיעור ושיחת חיזוק מהרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית בכולל להוראה "תורה לשמה" בראשותו של הגר"מ אבוחצירא רבה של רובע הסיטיIMGJKIUO 4714

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית מסר שיעור בפני אברכי הכולל להוראה ודיינות "תורה לשמה" בראשותו של הרה"ג רבי מאיר אבוחצירא רב ק"ק "תפארת רפאל" ורבה של הסיטי.

בתחילה העניק הרב דהן להגר"מ אבוחצירא לבית מדרשו את הסט המפואר חומש "אור יקר" ה' כרכים - ביאורים וחידושים מרבני המערב וחכמי מרוקו קדמונים ואחרונים.

בדבריו מסר בפני האברכים שיעור על החשיבות לימוד התורה מתוך שמחה והביא בתחילה את דבריו של בעל ה"אגלי טל" שהביא בדברי ההקדמה לספרו כי אדרבה השמחה הגדולה שיש בלימוד התורה ע"י שמחדש חידושים ומתענג בלימודו זה תורה לשמה ואדרבא, כי זה היא עיקר מצוות לימוד התורה, להיות שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעין בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה.

והביא בשם מרן הגרא"מ שך זצ"ל שע"י כח לימוד התורה אפשר להגיע לדרגות גבוהות עד כדי לקבוע החלטות גורליות שזה ע"י עמל התורה. עוד עמד על ענין של כבוד תלמידי חכמים שזה בעצם יסוד התורה שבע"פ, לקבל את מרותם של גדולי ישראל ומה שיאמרו לנו נעשה.

לסיום, ציין בפני האברכים את מסירותו הרבה של נשיא הכולל הגר"מ אבוחצירא אשר במסירותו הרבה משקיע באברכים על מנת שיעלו מעלה ויגיעו להוראה ובפעילותו המבורכת, מאיר בתורתו על האזור כולו במשך כל ימות השנה ואשריו שזכיתם לכך.

בסיום דבריו, נשא דברים הגר"מ אבוחצירא תוך כדי ששיבח את הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית אשר פועל במסירות רבה להרחיב את גבולות הקדושה והטהרה בעירנו ועושה קידוש ה' בעבודתו למען תושבי העיר בכל עניני וצורכי הדת בדרכי נועם.

IMGETBVFF 4764

אודות המועצה חדשות אחרונות שיעור מהרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד לאברכי הכולל "תורה לשמה" ברובע הסיטי

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר