odot

מצוה נדירה "פדיון פטר חמור" בהשתתפות הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד רבנים ואדמור"ים חשובים ברוב עם

מצוה נדירה ברוב עם: מצות פדיון פטר חמור התקיימה ע"י הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא ברחבת בית הכנסת "תפארת רפאל" ברובע הסיטיPETER 155 067

מאות השתתפו לעת ערב במעמד המצוה הנדירה "פדיון פטר חמור" ע"י הרה"ג רבי מאיר אבוחצירא רב ק"ק תפארת רפאל ורבה של הסיטי, שהתקיים ברחבה הגדולה של בית הכנסת "תפארת רפאל" ברובע הסיטי, שם התאספו קהל המונים שהגיעו כדי להשתתף ולחזות במצוה נדירה ויקרה זו ולשמוע על מעלתה.

במשך תקופה שהרה"ג רבי מאיר אבוחצירא ציפה לקיים מצוה נדירה זו של פדיון פטר חמור שכידוע ששכרה גדול מאוד מפני שקשה לקיימה עם כל ההלכות הרבים הנדרשים לקימה ובגודל מעלתה מובא בשם הגר"ח פלאג'י זיע"א: "משביתים לימוד התורה כדי לקיים מצוה נכבדה זו".

PETER 155 071

קיום המצוה היה להצלחת משפחת שמר היקרה שיחי' שדאגו בפועל ולעקוב עד הולדת העייר הבכור במשך כל התקופה. במרכז הרחבה הובאו חתני השמחה החמור בן החודשיים והכבש שאיתו ערכו את הפדיון, שם הונחו על במה מיוחדת שהוקמה לכבוד המעמד. הרב מאיר אבוחצירא הלביש את החמור בפרוכת חדשה מיוחדת שעליה רקום המילים "ופטר חמור תפדה בשה", יצויין כי פרוכת זו הוכנה ע"י תושבת אשדוד שהכינה במיוחד עבור חמורו של משיח שיגיע במהרה בימינו. גם את השה קישטו לחיבוב מצוה בעיטורים ססגוניים שונים. הנהלת בית הכנסת חילקה למשתתפים דפי ההלכה בכל נושא פדיון פטר חמור שיצא במדורה מיוחדת מבית "פרסום אלונים".

המעמד החל בדברי תורה ברחבת בית הכנסת, בהשתתפות קהל הרב שהגיע אף ממרחקים, בתחילת המעמד הגיע ד"ר יחיאל לסרי ראש העיר אשדוד שהודה לגר"מ אבוצירא על הזכות הגדולה להשתתף במצוה נדירה ויקרה זו ובהזדמנות זו שיבח על פעולותיו הברוכות של הגרמ אבוחצירא למען הקהילה בכל השנה כולה.

דברי תורה וברכה נשאו כ"ק האדמו"ר ממעליץ הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית. בדבריהם הזכירו את מעלת מצוה יקרה זו ועל הזכות הגדולה בקיום מצוה נדירה זו שזה בגדר מת מצוה ובזכותה קיומה נקרב את הגאולה השלמה.

את המשא המרכזי נשא הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא שהביא ביאורים מחז"ל על מצוה יקרה זו וכידוע שהחמורים נשאו את משאם של בני ישראל בעת שיצאו ממצרים וכהכרת הטוב זכו שבהם תתקיים המצוה. בפדיון נאמר שפודין את החמור ואנו נושאים תפילה לבורא עולם שהרי התורה צוותה אותנו לפדות את החמור בשה, ולכן אנו פונים להקב"ה שאם החמור הגיע לדרגה גבוהה כזו שפודין אותו ולא עורפים אותו, אז גם אנו מבקשים שיפדה את עם ישראל מהעוונות ויפדה מהצרות שלו ויזכו לגאולה השלמה.

הגר"מ אבוחצירא ציין שלמצוה זו שותפים כל אלו שערכו קנין ומתכווין להוציאם בברכה ובירך את משפחת שמר היקרה שיחי' שהם דאגו למצוה היקרה הזו במשך תקופה ארוכה שיהיה זכות להצלחתם וב"ב.

קודם המצוה אמר הגר"מ אבוחצירא לשם יחוד וזיכה את המשתתפים במצוה יקרה זו. הס הושלך בין הקהל כשנשמעה הברכה אשר קדשנו במצוותיו על פדיון פטר חמור, כשלאחריה מיד הקהל ענה בקול רם 'אמן' כן בירך ברכת שהחיינו על בגד חדש וכוין גם על המצוה הנדירה שמקיים לראשונה. הגר"מ אבוחצירא הרים את הכבש והעבירו לפודה הכהן הרה"ג ר' יעקב כהן ראש הישיבה לצעירים "תורה אור" שקיבל את השה כתמורה ואמר: "קיבלתי ממך השה הזה לפדיון פטר חמור והריהו פדוי מעכשיו".

תקיעת שופר הושמעה להתעוררות הקהל אשר זו עת רחמים ורצון לבקש על הגאולה השלמה. לכבוד המצוה התכבד הרה"ג רבי עמרם קסיטאל רבה של "טולוז" שבצרפת בשיר מיוחד אשר נהוג במעמדים שכאלו בקהילת יוצאי מרוקו.

הגר"י כהן בירך ברכת בורא פרי הגפן ולאחר מכן בירך את הקהל בברכת כהנים כנהוג ופתחו במעגלים בשירת "תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך".

בסיום המצוה לאחר הפדיון, הקהל עבר לברך ולהתברך מהגר"מ אבוחצירא ונגשו לסעודת מצוה ברחבה הפנימית לכל קהל המשתתפים.

לאחר תפילת ערבית נערכה סעודה גדולה כיד המלך באולמי "עג'ם" בעיר יבנה בהשתתפות קהל רב ורבנים חשובים לכבוד מצוה נדירה ויקרה זו.

אודות המועצה חדשות אחרונות מצוה נדירה "פדיון פטר חמור" בהשתתפות הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד רבנים ואדמור"ים חשובים ברוב עם

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר