odot

המועצה הדתית יוזמת קורס ל"תקיעת שופר", בצד ההלכתי והפרקטי, הלכה למעשה

היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו - במסגרת ההיערכות וההכנות לקראת הימים הנוראים הבעל"ט, ולאור הפניות הרבות להכשיר בעלי תוקעים בשופר, ולרענן את הבקיאים, אנו שמחים להודיע על סדרת שיעורים בנושא "תקיעת שופר", בצד ההלכתי והפרקטי, הלכה למעשה.AUPR 1 11

לאור לקחי העבר, בהם הוכח כי בדיקת התקיעות באמצעות הלימוד ובדיקת התקיעות מול תוכנת מחשב, נמנעים מלחרוג מעיקר ההלכה, לכן גם בשנה זו יתקיימו קורסים לתקיעת שופר להלכה ולמעשה. המשתתפים בקורס יקבלו בסיום הקורס תעודות המאשרות שהם תוקעים על פי ההלכה.

בשל המצב, מספר המקומות מוגבל, הרישום מראש חובה!, הקורס מתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. על המשתתפים להגיע עם השופרות.

לרישום ופרטים: בימים א'- ה' בין השעות 13:00  -  09:30  בטל': 08-8630607

הכנסים יתקיימו במקומות כדלהלן:
1) ביום רביעי י' אלול (18.8.2021) בשעה 20.30 בבית הכנסת "ישמח משה" רח' ברנר 28 רובע ה'.
2) ביום רביעי  יז' אלול (25.8.2021) בשעה 20.30 בבית כנסת "היכל בני אדרי" רחוב אגוז 11 מרינה.  
3) במוצ"ש פר' כי-תבוא כ' אלול (28.8.2021) בשעה 21:15 בבית הכנסת "תפארת רפאל" רח' המאבק 1 רובע הסיטי.
4) ביום רביעי כד' אלול (1.9.2021) בשעה 20.30 באולם שע"י "המועצה הדתית" רח' הנרייטה סולד 1 רובע ב' קומה 3.

הכנסים לע"נ המייסד הגה"צ רבי סעדיה אריבי  זצ"ל מרבני המועצה הדתית וממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעירנו.

ויהי רצון שנזכה לשמוע קול שופרו של משיח אמן
בברכת שנה טובה ומבורכת
הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית

AUPR 1 2

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית יוזמת קורס ל"תקיעת שופר", בצד ההלכתי והפרקטי, הלכה למעשה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר