odot

הודעה חשובה לציבור בנושא "הגניזה" בעירנו

בעבר היו באזורים מסויימים בעיר "מתקני גניזה", לשם היה ניתן להעביר את הגניזה תמורת תשלום סמלי, כעת מתקנים אלו הוסרו והמקום היחיד בו ניתן להעביר את הגניזה, זה ב"אתר הגניזה" בכניסה לבית העלמין בלבד.DBHZV 3

זכרו! רק חומר הטעון גניזה יש להעביר לאתר הגניזה, ולא נייר פרסומות או עיתונים, ולהכניסו לפנים דרך החלונות, יש לנהוג בכבוד בכל נייר של קודש שלא יתגולל בחוצות ולכן אין להשליך שקיות גניזה במקומות שבעבר היו מתקני הגניזה.

 

בברכת שנה טובה ומבורכת וכוח"ט
הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר