odot

יש שירות

amanat_shirutבירושלים התקיים כנס המועצות הדתיות 'אמנת שירות' שע"י משרד הדתות בהשתתפות כל עובדי משרד הדתות וראשי המועצות הדתיות בארץ, הטקס התקיים באולם הכינוסים בקראון פלז'ה בירושלים.
את ההתכנסות פתח נציג המועצות הדתיות מר אבי חליבה סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש, אשר הדגים ע"י מצגת את פעילותו של המשרד על כל זרועותיו בשירותי הדת הניתנים לאזרחים בתחומים השונים בנוכחות, מר יאיר בטיטו, השר לעניני דתות הרב יעקב מרגי והמנהל הכללי הרב אביגדור אוחנה.
לאחר מכן התקיים טקס החתימה על 'אמנות השירות' כשאת החתימה הראשונה חתם שר הדתות הרב יעקב מרגי. לאחר מכן נגשו בזה אחר זה בתור ארוך כל ראשי המועצות הדתיות וחתמו על המסמך הענק שהועמד במרכז בימת הנואמים.
מבין הראשונים שניגש לחתום, היה הרב עובדיה דהן שמצא את ההזדמנות לשבח את שר הדתות הרב מרגי על פעילותו הברוכה בכל עת, בכל תחום חיזוק וביצור הדת בעיר אשדוד.
גם המנכ"ל הרב אביגדור אוחנה בירך את הרב עובדיה דהן ואמר כי "אנו שומעים כל הזמן הדים חיוביים על הפעילות הנעשית בידי המועצה הדתית באשדוד".
הרב עובדיה דהן שלא מסתפק בשמועות בלבד, אמר שבהזדמנות זו הוא רוצה לבשר, כי "בימים אלו אנו מתכוננים למעמד הנחת אבן פינה לבניית מקוה טהרה מפואר בעיר ברובע י"ב שייערך בע"ה לקראת חודש אלול וזאת בנוסף לשלושת המקוואות שחנכנו רק בחצי שנה האחרונה".
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר