odot

איגוד בתי הכנסת

sefer_kartaבטקס מיוחד שנערך בבית הכנסת 'ישמח משה' באשדוד הושק הספר הייחודי 'הוד והדר' הכולל צילומים וסקירות על בתי הכנסת המיוחדים בארץ ישראל. הספר היוצא בהוצאת 'כרטא' היוקרתית נחשף במעמד, בו השתתפו רב העיר הגר"ח פינטו, שר הדתות הרב יעקב מרגי, יו"ר המעוה"ד הרב עובדיה דהן, ראשי חברת 'כרטא', עורך הספר הרב אברהם ישראל גליס, ועוד.
במשך תקופה, צילם צוות צלמים בכירים של הוצאת 'כרטא' בתי כנסת מפוארים ברחבי הארץ והם קיבצו הכל יחד בספר אחד גדול ומפואר, כאשר לצד של כל תמונה נכתבו הפרטים של בית הכנסת. רב בית הכנסת, הרה"ג ר' שמואל אוחנה, עמד בדברים שנשא בכנס על ייחודיות הספר שבהוצאתו קיים את דברי חז"ל עה"פ 'לפאר ולרומם את בית אלוקינו' – לחשוף את פארם של בתי אלוקינו.
עורך הספר הרב אברהם ישראל גליס ציין כי הספר נקרא בשם "הוד והדר" שזהו ביטוי שמופיע פעמים רבות בתהילים "חיפשתי בתי כנסת ברחבי הארץ שהם יפים מבפנים ומבחוץ, שיש להם אלמנטים יוצאי דופן ושווה להתעכב לידם כי יש להם סיפור מעניין, כמו לדוגמא בית הכנסת 'אלגריבה' בעכו שיש בו 4 מיליארד אבני פסיפס שאותם בנה יהודי בן 82 כשהוא עוסק בבניית בית הכנסת למעלה מ 60- שנה", סיפר.
שר הדתות הרב יעקב מרגי עמד בדבריו על כך ש"היום איננו עוסקים רק בצילומים של בתי כנסת אלא ידינו אוחזת ב"ה באמת הבניין בהקמתם ובבניינם של בתי כנסת רבים נוספים".
רק לאחרונה, סיפר בהתרגשות, שמחנו לשמוע כי פנו אלינו מכמה קיבוצים שרוצים להזמין אותנו לחנוך בית כנסת...
הרב עובדיה דהן, יו"ר המועצה הדתית, הביע שמחתו על "הרעיון הנפלא בהוצאת ספר חשוב שכזה ובפרט שהעיר אשדוד מיוצגת בספר בחמישה בתי כנסת מפוארים כשאחד מהם זה בית הכנסת הנוכחי 'ישמח משה' בין כתליו התקיים המעמד. הרב דהן ציין לשבח את בית הכנסת הנוכחי שבראשות רב העיר הגר"ח פינטו אשר בו משולב יחד יופי פנימי וגם חיצוני, כאשר מתקיימים בו תפילות כסדרן מידי יום ביומו וכן שיעורי תורה ופעילויות לילדים ונוער. בנוסף ציין שידוע כי בבית כנסת זה נזהרים מלדבר דברי חולין בין כתליו ולכן, סיים, "יאה ונאה בפרט במקום זה לטקס חשוב שכזה".
בשלב זה מנכ"ל 'כרטא' מר שי האוזמן העניק לכבוד הגר"ח חיים פינטו את הספר 'הוד והדר' כאות הערכה והוקרה על פעליו הרבים למען תושבי העיר בביצור וחיזוק הדת בעיר. הגר"ח פינטו נשא דברי ברכה קצרים לכבוד המעמד ובירך על היוזמה ואמר, שספר מכובד זה בוודאי מבטא את מעלתם ויוקרתם של בתי מקדש מעט שבו מקום השראת השכינה.
לסיום אמר הרב גליס כי מלבד הוצאת הספר 'הוד והדר' באנגלית בימים הקרובים, מתוכננת גם הוצאתו של הספר כמדריך כיס, כולל הסברים כיצד להגיע לכל מקום יחד עם מפות שיאפשרו לכל המעוניין בכך להגיע לבתי הכנסת ולהתרשם מיופיים, לא רק דרך התמונות...
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר