odot

אזכרת הרב אוחנה

harav_ochanaבמהלך ימי השבעה לפטירתו של הגאון רבי שלמה אוחנה זצ"ל מתלמידי בית נובהרדוק, ראש כולל משכן יוסף שמואל, ורב בית הכנסת אור החיים ברובע ט', הגיעו רבנים וגדולי תורה רבים לנחם את בני המשפחה. ביניהם נראה הרב הראשי לישראל והראשל"צ, הגר"ש עמאר שליט"א שהכביר בדברי שבח על המנוח ז"ל, שהקים עולה של תורה בעיר ורבים חבים לו את חייהם הרוחניים.
רבים ציינו את עובדת היותו כבר מצעירותו בעל כשרון עצום, כשגדל והתחנך בישיבת נובהרדוק המעטירה בצרפת, שם היה לתלמידו המובהק של הרה"ג ר' גרשון ליברמן שליט''א, שראה בו כממשיך דרכו. כן נשא דברים יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן, שסיפר על כמה מקרים להם היה עד ואשר שיקפו את התמדתו וידיעתו בכל חלקי התורה ואת את מידת ה'הצנע לכת' בה ניחון.
כבר בגיל עשרים נתמנה למגיד השיעור הראשי בישיבה, אשר כידוע כבר הקימה ובנתה דור המשך של תלמידי חכמים,שרוח נובהרדוק מפעמת בקרבם, וברוח זו עלה לארץ הקודש והשתכן בבני ברק. כאן בחר ר' שלמה לפתוח את מפעל חייו כולל "משכן יוסף שמואל" שלמעשה היה זה מהכוללים הספרדים הראשונים בבני ברק, ובמסגרת הכולל הוסמכו על ידו תלמידי חכמים לדיינות ברמות הגבוהות ביותר.
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר