odot

פרשת השבוע

1 פרשת בשלח – העצה לעת צרה בוטחים בה' וזוכים לישועות יוסף ישראלי
2 פרשת בא - הקב"ה אוהב את בניו ועלינו להפנים זאת יוסף ישראלי
3 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
4 פרשת שמות - משה בתיבה - רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
5 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי
6 פרשת תולדות - לנהוג רק ע"פ עצת חז"ל יוסף ישראלי
7 חיי שרה - להתפלל מעומק הלב יוסף ישראלי
8 פרשת וירא - מבחן של האדם הוא כאשר אינו יכול לקיים המצוה יוסף ישראלי
9 פרשת לך לך - עושם רק מה שה' ציונו יוסף ישראלי
10 פרשת נח - לדקדק בקיום המצוות קלה כבחמורה יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 40

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר