odot

פרשת השבוע

1 פרשת השבוע - פרשת משפטים- מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
2 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
3 פרשת שמות - משה בתיבה- רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
4 פרשת תצווה –חכמת לב! יוסף ישראלי
5 פרשת תרומה – בין משה לבצלאל יוסף ישראלי
6 פרשת משפטים - שקלים "חיסון רוחני" יוסף ישראלי
7 פרשת בשלח – העצה לעת צרה בוטחים בה' וזוכים לישועות יוסף ישראלי
8 פרשת בא - הקב"ה אוהב את בניו ועלינו להפנים זאת יוסף ישראלי
9 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
10 פרשת שמות - משה בתיבה - רגע של תשומת לב יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 41

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר