odot

פרשת השבוע

1 פרשת תצווה –חכמת לב! יוסף ישראלי
2 פרשת תרומה – בין משה לבצלאל יוסף ישראלי
3 פרשת משפטים - שקלים "חיסון רוחני" יוסף ישראלי
4 פרשת בשלח – העצה לעת צרה בוטחים בה' וזוכים לישועות יוסף ישראלי
5 פרשת בא - הקב"ה אוהב את בניו ועלינו להפנים זאת יוסף ישראלי
6 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
7 פרשת שמות - משה בתיבה - רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
8 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי
9 פרשת תולדות - לנהוג רק ע"פ עצת חז"ל יוסף ישראלי
10 חיי שרה - להתפלל מעומק הלב יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 40

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר