odot

פרשת השבוע

1 פרשת וישלח - מצוות כיבוד אב ואם יוסף ישראלי
2 פרשת ויצא - אהבה אמיתית ללא אטינטרס יוסף ישראלי
3 פרשת תולדות - משנים מפני דרכי שךום יוסף ישראלי
4 פרשת חיי שרה - הכל בזכות הקב"ה יוסף ישראלי
5 פרשת וירא - נלמד מאברהם איך מקיימים מצוה גם כשפטורים יוסף ישראלי
6 פרשת לך לך - לא אנו קובעים אלא הקב"ה יוסף ישראלי
7 פרשת נח - לדעת לדקדק במצוות בכל מצב יוסף ישראלי
8 פרשת בראשית - לשמור על המידות ולהיות ארך אפיים יוסף ישראלי
9 פרשת נצבים - הקב"ה רוצה לראות בנו שינוי לטובה עם קבלה טובה יוסף ישראלי
10 פרשת כי תבוא - להתעורר מהתרדמת בו אנו נמצאים יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 35

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר