odot

פרשת השבוע

1 פרשת צו - האדם תמיד צריך להיות בעליה יוסף ישראלי
2 פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
3 פרשת ויקהל-פקודי - להגיע לשלמות יוסף ישראלי
4 פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
5 פרשת תצווה - מעלת זיכוי הרבים ובפרט לרישום ילדים לחינוך תורני יוסף ישראלי
6 פרשת תרומה - מעלת זיכוי הרבים יוסף ישראלי
7 פרשת משפטים - להתרחק מהשקר יוסף ישראלי
8 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
9 פרשת בשלח – העצה לעת צרה יוסף ישראלי
10 פרשת בא - אהבהת ה' לעם ישראל והמוטל עלינו לעובדו בלבב שלם יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 37

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר