odot

פרשת השבוע

21 פרשת משפטים - להתרחק מהשקר יוסף ישראלי
22 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
23 פרשת בשלח – העצה לעת צרה יוסף ישראלי
24 פרשת בא - אהבהת ה' לעם ישראל והמוטל עלינו לעובדו בלבב שלם יוסף ישראלי
25 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
26 פרשת שמות - רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
27 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי
28 פרשת ויגש - שמחה של מצווה יוסף ישראלי
29 פרשת מקץ - איש נבון וחכם – מעשה ברבי אברהם אבן עזרא יוסף ישראלי
30 פרשת וישב - דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים יוסף ישראלי

דף 3 מתוך 38

3
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר