odot

פרשת השבוע

31 פרשת וישלח - מצוות כיבוד אב ואם יוסף ישראלי
32 פרשת ויצא - אהבה אמיתית ללא אטינטרס יוסף ישראלי
33 פרשת תולדות - משנים מפני דרכי שךום יוסף ישראלי
34 פרשת חיי שרה - הכל בזכות הקב"ה יוסף ישראלי
35 פרשת וירא - נלמד מאברהם איך מקיימים מצוה גם כשפטורים יוסף ישראלי
36 פרשת לך לך - לא אנו קובעים אלא הקב"ה יוסף ישראלי
37 פרשת נח - לדעת לדקדק במצוות בכל מצב יוסף ישראלי
38 פרשת בראשית - לשמור על המידות ולהיות ארך אפיים יוסף ישראלי
39 פרשת נצבים - הקב"ה רוצה לראות בנו שינוי לטובה עם קבלה טובה יוסף ישראלי
40 פרשת כי תבוא - להתעורר מהתרדמת בו אנו נמצאים יוסף ישראלי

דף 4 מתוך 38

4
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר