odot

פרשת השבוע

31 פרשת משפטים- מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
32 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
33 פרשת בשלח – העצה לעת צרה יוסף ישראלי
34 פרשת בא - תאריך לועזי מותר או אסור? יוסף ישראלי
35 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
36 פרשת שמות - משה בתיבה- רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
37 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי
38 פרשת ויגש - שמחה של מצווה ולא מוותר על קריאת שמע יוסף ישראלי
39 פרשת מקץ - איש נבון וחכם מעשה ברבי אברהם אבן עזרא יוסף ישראלי
40 פרשת וישב - דברי חלומות לא מורידין ולא מעלין יוסף ישראלי

דף 4 מתוך 30

4
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר