odot

פרשת השבוע

31 פרשת תזריע-מצורע =זהירות מלשון הרע וקדושה בבית יוסף ישראלי
32 פרשת שמיני - אין חסינות לאף אחד רק לשמור את מצוות את ה' יוסף ישראלי
33 שביעי של פסח - מתוך דרשתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל יוסף ישראלי
34 פרשת צו - האדם תמיד צריך להיות בעליה יוסף ישראלי
35 פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
36 פרשת ויקהל-פקודי - להגיע לשלמות יוסף ישראלי
37 פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
38 פרשת תצווה - מעלת זיכוי הרבים ובפרט לרישום ילדים לחינוך תורני יוסף ישראלי
39 פרשת תרומה - מעלת זיכוי הרבים יוסף ישראלי
40 פרשת משפטים - להתרחק מהשקר יוסף ישראלי

דף 4 מתוך 40

4
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר