odot

פרשת השבוע

371 פרשת אחרי מות - קדושים יוסף ישראלי
372 חג שביעי של פסח יוסף ישראלי
373 קדושה ופרישות כמבחן לשלמות מאת הרה"ר הגר''ח פינטו יוסף ישראלי
374 פרשת צו יוסף ישראלי
375 פרשת 'ויקרא'- ביאור על הקורבנות הנלמד מהפרשה יוסף ישראלי
376 לקראת חג הפורים אלעזר
377 פרשת תצווה יריב
378 פרשת שמות אלעזר
379 פרשת ויחי אלעזר וזאנה
380 פרשת וישלח אלעזר וזאנה

דף 38 מתוך 38

38
הבא
סיום
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר