odot

פרשת השבוע

41 פרשת וישלח - מעלת כיבוד הורים יוסף ישראלי
42 פרשת ויצא - אהבה אמיתית ללא אינטרסים יוסף ישראלי
43 פרשת תולדות - "שלום בית" נפלא נלמד מיצחק ורבקה יוסף ישראלי
44 פרשת חיי שרה - הכל נעשה על פי ה' וכך נצליח יוסף ישראלי
45 פרשת וירא - גם כשאתה פטור מהמצוה נראה איך אתה מתנהג יוסף ישראלי
46 פרשת לך לך - לעשות ציווי ה' בלי חשבונות יוסף ישראלי
47 פרשת נח - לדרוש לשבח בכל מקום יוסף ישראלי
48 שמחת חג הסוכות יוסף ישראלי
49 הלכות עשרת ימי תשובה, וההוספות בתפילות יוסף ישראלי
50 שבת ''שובה'' האזינו - הבקשות שבתפילות יוסף ישראלי

דף 5 מתוך 30

5
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר