odot

פרשת השבוע

51 פרשת ויצא - אהבה אמיתית ללא אטינטרס יוסף ישראלי
52 פרשת תולדות - משנים מפני דרכי שךום יוסף ישראלי
53 פרשת חיי שרה - הכל בזכות הקב"ה יוסף ישראלי
54 פרשת וירא - נלמד מאברהם איך מקיימים מצוה גם כשפטורים יוסף ישראלי
55 פרשת לך לך - לא אנו קובעים אלא הקב"ה יוסף ישראלי
56 פרשת נח - לדעת לדקדק במצוות בכל מצב יוסף ישראלי
57 פרשת בראשית - לשמור על המידות ולהיות ארך אפיים יוסף ישראלי
58 פרשת נצבים - הקב"ה רוצה לראות בנו שינוי לטובה עם קבלה טובה יוסף ישראלי
59 פרשת כי תבוא - להתעורר מהתרדמת בו אנו נמצאים יוסף ישראלי
60 פרשת כי תצא - לעשות השתדלות יוסף ישראלי

דף 6 מתוך 40

6
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר