odot

פרשת השבוע

61 פרשת פקודי - הכל לטובה יוסף ישראלי
62 פרשת ויקהל-שקלים - שאיפה כל העת בלי להתעצל יוסף ישראלי
63 פרשת כי תשא - "במקום שהאדם חושב - שם הוא נמצא". יוסף ישראלי
64 פרשת תצווה - מחכה לדעת חוכמה יוסף ישראלי
65 פרשת תרומה - משה ובצלאל מול ציווי הקב"ה יוסף ישראלי
66 פרשת משפטים - לומר את האמת יוסף ישראלי
67 פרשת יתרו - האמת שבדין יוסף ישראלי
68 פרשת בשלח - לעשות מעשה בעת צרה ולזכות לישועה יוסף ישראלי
69 פרשת בא - "החודש הזה" כתיבת תאריך לועזי יוסף ישראלי
70 פרשת וארא - לא כולם שוים יוסף ישראלי

דף 7 מתוך 38

7
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר