odot

פרשת השבוע

71 שבת הגדול - חשיבותה ומעלתה יוסף ישראלי
72 פרשת השבוע - פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
73 פרשת ויקהל פקודי יוסף ישראלי
74 פרשת השבוע - פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
75 פרשת תצוה ופרשת זכור יוסף ישראלי
76 פרשת משפטים - מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
77 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
78 פרשת בשלח - העצה לעת צרה יוסף ישראלי
79 פרשת בא - תאריך לועזי האם זה מותר? יוסף ישראלי
80 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי

דף 8 מתוך 30

8
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר