galleries

השר מרגי - ערב פסח תשע"א

הביע את התפעלותו מחלוקת 'קמחא דפסחא' בשווי של מאות אלפי שקלים ובהקמת הגעלת כלים ברחבי העיר ללא תשלום ע"י יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן

למרות לחץ העבודות של ההכנות לחג הפסח, השר לעניני דתות יעקב מרגי קפץ לאשדוד כדי לראות מקרוב את חלוקת הקמחא דפסחא שע"י המועצה הדתית בראשותו של הרב עובדיה דהן וכן את הגעלת הכלים הפזורים ברחבי העיר כשירות חינם לתושבים.

חלוקת ה'קמחא דפסחא' התקיימו באזורים שונים, על מנת להקל על התושבים שיהא קרוב לאזור מגוריהם. השר יעקב מרגי הגיע לנקודה ברובע ב' שם באולם שע"י מתנ"ס 'תקוותנו' התקיימה חלוקת מצרכים לכבוד חג הפסח שע"י המועצה הדתית. כבר בכניסה תושבים קידמו בברכה את השר מרגי ואת יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ומצאו את ההזדמנות להודות לו על הסיוע והעזרה לקראת חג הפסח.

השר מרגי התפעל מהסדר המופתי והכבוד לאזרח בחלוקה כאשר גם מוצרי המזון באיכות ובשפע. בנוסף ציין לשבח את החלטתו של יו"ר המועצה, שעל השקיות לא יהא כיתוב של קמחא דפסחא אלא "ברכת חג פסח כשר ושמח המועצה הדתית אשדוד" כדי למנוע את האי נעימות לצאת עם שקית גדולה ברחובה של עיר בהרגשה של נזקק.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד נתן סקירה קצרה לשר מרגי על החלוקה כאשר אלפי תלושים לסלי מזון חולקו לתושבים רבים מכל רחבי העיר כאשר בחלק מחלוקת סלי המזון, הרב עובדיה דהן עצמו נוטל חלק בחלוקה וכך גם באלפי תלושי תווי קניה ברשתות המזון, המשפחות ברובן רשומים במחלקת הרווחה בעיר וכך החלוקה התבצעה מתוך שיקול דעת מקצועי. שווי החלוקה עלתה מאות אלפי שקלים.

בטרם צאתו, שמע השר מרגי על מבצע של הגעלת כלים באזורים השונים בעיר ביוזמת המועצה הדתית כשירות 'חינם' לתושבים. כ-12 מוקדים של נקודות של הגעלת כלים עם משגיח בכל מקום כאשר הכל נעשה ללא תשלום ובמימון מלא של המועצה הדתית.

השר מרגי בירך את יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שירבו כמותו בעשיה הברוכה למען תושבי העיר בכל נושא תחום ביצור וחומת הדת כהלכה למען התושבים, אשר וודאי זה מקל מעליהם ובירך חג פסח כשר ושמח לכל תושבי העיר אשדוד.

home תמונות מספרות השר מרגי - ערב פסח תשע"א
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר