galleries

ביקור מנכ"ל משרד הדתות

ביקור מיוחד ורישמי של מנכ"ל משרד הדתות מר אביגדור אוחנה, שהיה אורח הכבוד של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שליט"א.

במהלך הביקור התרשם עמוקות מנכ"ל המשרד מפעילות מחלקות המועצה הדתית באשדוד, בראשות היו"ר הרב עובדיה דהן שליט"א..

למאמר המלא

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר