galleries

שוק ארבעת המינים תשע"א

המחלקה לתרבות תורנית כמו בכל שנה הקימה את שוק ארבעת המינים.

home תמונות מספרות שוק ארבעת המינים תשע"א
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר