kashrut

תהליך קבלת כשרות - בקשה לקבלת תעודות הכשר


אינדקס המאמר
תהליך קבלת כשרות
בקשה לקבלת תעודות הכשר
אישור הרב האחראי.
נוהלי השגחה מתאימים לעסק
הסכם השגחה.
אגרה
משגיחים
אישור תעודה
תעודת כשרות
עדכון התעודה
כל הדפים

1.    בקשה לקבלת תעודות הכשר
כל בעל עסק בתחום המזון יגיש בקשה כתובה ומפורטת במשרד בתאום מראש, בה הוא מבקש מהרבנות אשדוד שתעניק לו תעודת כשרות , וזאת בהתאם לתקנות חוק איסור הונאה (תעודת הכשר). בטופס הבקשה יכתוב את כל הפרטים המזהים – שם העסק, בעל העסק, אישור יצרן, אישור משרד הבריאות, ומספר עוסק מורשה.
כמו"כ יפרט בעל העסק את אופי הפעילות , כגון – בישול, אפיה, שעות פעילות, בשרי/חלבי/פרווה.
טופס זה מהווה את הבסיס להתקשרות עם מחלקת הכשרות.
מטרת מילוי הטופס, היא כדי למנוע אי הבנה בהמשך הטיפול.
כמו"כ חותם המבקש על התחיבות למלא אחר דרישות והנחיות הרבנות.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר