kashrut

תהליך קבלת כשרות - משגיחים


אינדקס המאמר
תהליך קבלת כשרות
בקשה לקבלת תעודות הכשר
אישור הרב האחראי.
נוהלי השגחה מתאימים לעסק
הסכם השגחה.
אגרה
משגיחים
אישור תעודה
תעודת כשרות
עדכון התעודה
כל הדפים

6.    משגיחים.
הרבנות תקבע מי יהיה המשגיח בעסק, המשגיח יתחייב על אחריותו לביצוע נוהלי הכשרות בעסק, הרבנות איננה המעביד או המעסיק של המשגיח, אלם סמכותה וחובתה להכתיב לבעל העסק מי הוא המשגיח, מה מעמדו, סמכותו, וחובתו,

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר