synagogue

פניה ליו"ר וועדת בתי הכנסת

יוזן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוייקט סיוע לבתי כנסת

בתי  כנסת שאינם עמותות רשומות, יכולים להגיש בקשה למועצה הדתית.

לסיוע עבור שיפוצים, או ספרים, או קניית ציוד.

לאחר מילוי הטפסים, זה יועבר לישיבת וועדת בתי הכנסת במועדים שיפורסמו, ואז יוחלט האם לאשר וכמה לאשר.

 

חובת מילוי  והגשת כל הטפסים במלואם,  לסגן היו"ר - יו"ר וועדת בתי הכנסת, מר אלי אטיאס. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת בתי כנסת וזמני פעילות

יוזן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמיכות לבתי כנסת

המועצה הדתית מידי שנה מסייעת לבתי כנסת שלא מקבלים תקציב מעיריית אשדוד.

המועצה מפרסמת על תאריכים בהם ניתן לקבל את טופסי הבקשה, וכן את הנוהלים ע"מ לקבל את התמיכה.

התמיכה ניתנת עבור רכישת או שיפוץ המיזוג, שיפוצים, או רכישת ספרי לימוד או סידורים וכדו' לבתי הכנסת.

איש הקשר בתחום זה הוא מר נסים אלבז יו"ר וועד בית הכנסת וחבר המועצה הדתית.

הסכום שהמועצה היקצתה וחילקה בשנת 2010 הוא _________

 

 

 

רשימת בתי הכנסת.....

 

ישיבות בין הזמנים

 

נסיעות לג בעומר לקבר רשב"י

 

מדורות לג בעומר

 

אמירת תהלים בחג השבועות

 

עונג שבת

 

גניזה

סיוע ברכישת ספרי קודש

 

פרוייקט עזרה וסיוע לבתי כנסת ברכישת ספרי קודש.

  • המועצה הדתית אשדוד עוזרת ומסייעת לבתי כנסת אשר מקיימים בהם  שעורי תגבור יהדות לבעלי בתים, או לבתי כנסת בהם קיימת מסגרת לימודית לנוער, מבוגרים או כולל, ברכישת ספרי קודש ע"מ להעשיר את הספרייה בספרים אקטואליים, ובספרים השייכים לחומר הלימודים במסגרת הכולל או השיעורים.

 

  • העזרה מתבצעת ע"י שהמועצה מפרסמת וקובעת נהלים ברורים לזכאים, נקבעים תאריכים להגשת הבקשות, וועדת בתי הכנסת דנה לגופו של עניין בכל בקשה, ולאחר אישור הבקשה רשאי הגוף לגשת לכל חנות ספרים ולרכוש את הספרים להם הוא זקוק לפי גובה התקציב שאושר לו ומגיש חשבונית למועצה ולאחר בדיקה, והצהרה בגין קבלת המוטב משלמת המועצה לגוף ממנו נרכשו הספרים.

 

פרוייקט רכישת ספרים ע"י המועצה הדתית

 

  • המועצה הדתית רוכשת ספרים או חוברות הלכות אקטואליות ומחלקת בבתי כנסיות, חוברות המחולקות מידי חג, לחוברות אלו יש ביקוש גדול במיוחד בשל העובדה שהן כתובות וערוכות בטוב טעם ובשפה קלילה וברורה.

 

  • חוברות אלו משמשות גם את מגידי השיעורים בעיר המלמדים הלכות וענייני החגים, ומגבירים בכך את המושגים בכל הקשור לחגי ישראל.

 

  • עד כה המועצה רכשה חוברות לימים נוראים בהלכה ובאגדה, חג הסוכות בהלכה ובאגדה, ימי חנוכה, ימי הפורים, חג הפסח, חג השבועות, ארבע תעניות וימי בין המצרים, כבוד אב ואם, שבת , הטהרה, וברכת החמה.

 

  • כמו כן המועצה מעודדת מחברי ספרים הגרים באשדוד כאשר מדובר בספר אקטואלי שיכול לתת תרומה לתושבי העיר, המועצה רוכשת מהמחבר מספר ספרים ומחלקת אותם בין בתי הכנסת בעיר בהתאם לצורך ולסוג האוכלוסיה.

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר