synagogue

פרוייקט סיוע לבתי כנסת

בתי  כנסת שאינם עמותות רשומות, יכולים להגיש בקשה למועצה הדתית.

לסיוע עבור שיפוצים, או ספרים, או קניית ציוד.

לאחר מילוי הטפסים, זה יועבר לישיבת וועדת בתי הכנסת במועדים שיפורסמו, ואז יוחלט האם לאשר וכמה לאשר.

 

חובת מילוי  והגשת כל הטפסים במלואם,  לסגן היו"ר - יו"ר וועדת בתי הכנסת, מר אלי אטיאס. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר