synagogue

סיוע ברכישת ספרי קודש

 

פרוייקט עזרה וסיוע לבתי כנסת ברכישת ספרי קודש.

  • המועצה הדתית אשדוד עוזרת ומסייעת לבתי כנסת אשר מקיימים בהם  שעורי תגבור יהדות לבעלי בתים, או לבתי כנסת בהם קיימת מסגרת לימודית לנוער, מבוגרים או כולל, ברכישת ספרי קודש ע"מ להעשיר את הספרייה בספרים אקטואליים, ובספרים השייכים לחומר הלימודים במסגרת הכולל או השיעורים.

 

  • העזרה מתבצעת ע"י שהמועצה מפרסמת וקובעת נהלים ברורים לזכאים, נקבעים תאריכים להגשת הבקשות, וועדת בתי הכנסת דנה לגופו של עניין בכל בקשה, ולאחר אישור הבקשה רשאי הגוף לגשת לכל חנות ספרים ולרכוש את הספרים להם הוא זקוק לפי גובה התקציב שאושר לו ומגיש חשבונית למועצה ולאחר בדיקה, והצהרה בגין קבלת המוטב משלמת המועצה לגוף ממנו נרכשו הספרים.

 

פרוייקט רכישת ספרים ע"י המועצה הדתית

 

  • המועצה הדתית רוכשת ספרים או חוברות הלכות אקטואליות ומחלקת בבתי כנסיות, חוברות המחולקות מידי חג, לחוברות אלו יש ביקוש גדול במיוחד בשל העובדה שהן כתובות וערוכות בטוב טעם ובשפה קלילה וברורה.

 

  • חוברות אלו משמשות גם את מגידי השיעורים בעיר המלמדים הלכות וענייני החגים, ומגבירים בכך את המושגים בכל הקשור לחגי ישראל.

 

  • עד כה המועצה רכשה חוברות לימים נוראים בהלכה ובאגדה, חג הסוכות בהלכה ובאגדה, ימי חנוכה, ימי הפורים, חג הפסח, חג השבועות, ארבע תעניות וימי בין המצרים, כבוד אב ואם, שבת , הטהרה, וברכת החמה.

 

  • כמו כן המועצה מעודדת מחברי ספרים הגרים באשדוד כאשר מדובר בספר אקטואלי שיכול לתת תרומה לתושבי העיר, המועצה רוכשת מהמחבר מספר ספרים ומחלקת אותם בין בתי הכנסת בעיר בהתאם לצורך ולסוג האוכלוסיה.

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר