synagogue

תמיכות לבתי כנסת

המועצה הדתית מידי שנה מסייעת לבתי כנסת שלא מקבלים תקציב מעיריית אשדוד.

המועצה מפרסמת על תאריכים בהם ניתן לקבל את טופסי הבקשה, וכן את הנוהלים ע"מ לקבל את התמיכה.

התמיכה ניתנת עבור רכישת או שיפוץ המיזוג, שיפוצים, או רכישת ספרי לימוד או סידורים וכדו' לבתי הכנסת.

איש הקשר בתחום זה הוא מר נסים אלבז יו"ר וועד בית הכנסת וחבר המועצה הדתית.

הסכום שהמועצה היקצתה וחילקה בשנת 2010 הוא _________

 

 

 

רשימת בתי הכנסת.....

 

ישיבות בין הזמנים

 

נסיעות לג בעומר לקבר רשב"י

 

מדורות לג בעומר

 

אמירת תהלים בחג השבועות

 

עונג שבת

 

גניזה

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר