gniza

נהלי גניזה בעיר

 

IMG_9709ההוראות להבאת הגניזה

1. להניח את הגניזה אך ורק בתוך מבנה הגניזה.

2. דברי סת"מ יש להניח רק בתיבת דברי הסת"מ בלבד.

 

3. אין להיכנס בשום אופן אל תוך אתר הגניזה.

4. יש להקפיד להביא לגניזה רק כתבי קודש ולא עיתונים וכדו'.

5. לגניזת כמויות גדולות יש לתאם מראש בטלפון 052-7622271.

 

 

 

 

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר