iruvin

העירוב באשדוד

בעיר אשדוד מותקן עירוב שבת הבנוי ממחיצות וממבנה של צורת הפתח.

עירוב זה, מקיף את כל אזורי המגורים של העיר אשדוד והוא נבדק בצורה יסודית בכל שבוע בכדי לשמר את תקינותו.

בנוסף לעירוב המקיף כאמור את כל אזורי המגורים של העיר, קיימים עירובים פנימיים נוספים מסביב לשכונות ולחלקים נוספים בעיר.

בעירובין אלו קיימים הידורי הלכה הנדרשים לדיעות השונות של הפוסקים.

מידי שנה, בערב חג הפסח, נעשה קנין של שכירת רשות מראש העיר, וכן ממפקד המשטרה לצורך ההיתר של עירוב חצירות. וזאת בנוסף לשכירת הרשות הקיימת ע"י מנהל המחוז של משרד הפנים.

להלן מפת העירוב המקומית של העיר אשדוד: (תמונת העירוב).

במפה זו משורטט קו העירוב הכללי. וכאמור בעיר אשדוד קיימים עירובים פנימיים נוספים.

בעניינים אלו, וכן בירור בכל ענייני העירוב בעיר ניתן לפנות:

הרב חיים קלמנוביץ – רב מחלקת העירובין באשדוד. 054/8443963.

בעת מציאת פסול בעירוב ניתן ליצור קשר עם הרב חיים בן חמו האחראי על תקינות העירוב בעיר בטל: 052-7622271.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר