iruvin

פרוייקט העירוב

המועצה הדתית הקימה עירוב סביב כל העיר על רובעיה, עירוב זה נבדק מידי שבוע, ע"י עובדי העירוב וביניהם המפקח ר' אורי אייכנטל, ואליהם מתלווה רב מחלקת העירובין הרה"ג חיים נחמן קלמנוביץ שליט"א.

בנוסף לעירוב הכללי קיימים בעיר במספר רובעים עירובין לשיטת מרן הבית יוסף, והרמב"ם. ברובע ג' (קריית אברמסקי) וכן בשכונת נווה גנים, ובכל רובע ז'.

 

בימים אלו נבחנת אפשרות להרחיב את העירוב לשיטת מרן והרמב"ם ולחבר את רובע ז' יחד עם רובע ג'.

איזור ח' מוקף בעירוב נוסף צורת הפתח.

 כל הרואה תקלה כל שהיא בעירוב מתבקש להודיע על כך במוקד 106 . וכן לרב חיים בן חמו 052-7622271.

 

תוואי העירוב כ- 25 ק"מ.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר