mikvaot

מקוה גברים שע"י המועצה הדתית ברובע ח'

מטעם המועצה הדתית באשדוד קיים מקוה גברים הנמצא ברובע ח' ברחוב מבוא האתרוג
זמני הפתיחה והסגירה במקוה כדלהלן:MIVE G

פתיחה: 05:00
סגירה א' - ה': 10:30
(תאורה ומים חמים כחצי שעה לאחר שעת הסגירה הרשומה)
סגירה ביום שישי חורף: חצי שעה לפני שבת
קיץ: 45 דקות לפני שבת
(תאורה ומים חמים כחצי שעה לאחר שעת הסגירה הרשומה)
בשבת ובחג
פתיחה: 05:00 סגירה: 10:00
בכל ערב  ראש חודש מפנים את החפצים שנשכחו.
הודעות על תקלות ניתן למסור 24 שעות בטלפון שמספרו 03-6106666 מנוי: 10-535 ע"ש המועצה הדתית.

66 MIVE G

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר