mitchatnim

רשימת מדריכות ושעות קבלה

כלה יקרה!

  • טרם פנייתך ל'רבנית המדריכה' עלייך להצטייד באישור הפניה אליה ממחלקת נישואין.
  • כלה המעונינת לעבור הדרכה אצל מדריכה המוכרת לה שאינה מופיעה ברשימת המדריכות של המועצה הדתית עליה לתאם זאת עם פקידות מחלקת נישואין במעמד פתיחת תיק הנישואין.
  • כלה המעונינת לשנות את יום ותאריך הפגישה שנקבעה לה עם הרבנית חובה להודיע על כך למחלקת נישואין הטלפון: 08-8630638/641.
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר