mitchatnim

זמני פעילות מחלקת נישואין

זמני פעילות מחלקת נישואין

בימים א' – ה'

לצורך פתיחת תיקי רווקות / פנוי/ה / נישואין: 12:00 – 09:00.

ובנוסף בימים ב' וד' בין השעות: 17:30 – 16:00.

 

ליוצאי בריה"מ:.

יום ב': לפנה"צ -  בין השעות: 11:00 – 09:00.

יום ד': לפנה"צ - 11:00 – 09:00. אחר הצהריים: 17:30 – 16:00.

 

ליוצאי אתיופיה:

ביום ב' בין השעות 12:00 – 09:00.

חובה לתאם עם הרב מיכאל מהרט טלפונית קודם ההגעה לרב בפלאפון  050/5883909.

לצורך בירור פרוצדורה, קבלת תעודת נישואין רווקות/פנוי/כתובות וכן השלמת מסמכים ושאר בירורים ימים א',ג',ה' 14:00-09:00. ובימים ב',ד' בוקר: 13:00-09:00. אחר הצהריים: 17:30-16:00.

 

הטלפונים במחלקת הנישואין הינם: משרד– 08/8630638. מיכל – 08/8630641. פקס: 08/8562795.

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר