mitchatnim

אישור רווקות

אישור רווקות

חתן/כלה יקרים זהו השלב הראשוני בו הנך מרגיש/ה כבר פיזית את תהליך הנישואין והוא 'הרישום לנישואין'! (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד).

תהליך זה הינו הליך ע"פ חוק בו תתבקש להוכיח את יהדותך ואת מצבך האישי, זאת אומרת לרווק ורווקה – הוכחת רווקות. ולגרוש/ה, אלמן/ה – הוכחת היותך פנוי מקשר נישואין במצב הנוכחי.

בבואך להירשם לצורך קבלת תעודת רווק/ה, פנוי/ה במחלקת הנישואין שלנו, תידרש להגיע מצויד במספר דברים המחויבים בחוק. ולכן נקדים ונאמר שלא כל אדם אמור להגיע עם אותם הדברים שהאחר מגיע, אלא כל אדם והדרישות הספציפיות הנוגעות אליו.

ועל כן חילקנו וסידרנו את תהליך הרישום (פרוצדורה) הנדרש לצורך קבלת תעודת רווק/פנוי לפי כלל האוכלוסייה ואנו מקווים שהדבר אכן יהיה לתועלתך ולעזרתך. כמובן שבכל מקרה של אי הבנה או חוסר וודאות וכל שאלה שלא תהיה באפשרותך ליצור עימנו קשר ונשמח לענות. במקרה של חוסר תשובה אנושית אנא השאירו הודעה קולית או ב- 'צור קשר' שבדף הבית עם פירוט מלא של העניין שלשמו התקשרת ושם מלא ומספר טלפון/פלאפון לחזרה ונחזור בהקדם האפשרי.

תושב אשדוד

עולה מברית המועצות

יוצאי אתיופיה

אגרות:

תיק נישואין 730 ש"ח

תיק רווקות 156 ש"ח

במקרים דלהלן תינתן הנחה של 40%:
חיילים בסדיר
בנות שירות
סטודנטים עד גיל 30
תלמידי ישיבה עד גיל 30
נכים - נכים בהצגת תעודה או אישור מתאים
נזקקים - מוכרים במשרד הרווחה עם אישור מלשכת הסעד
עולים חדשים בשנתיים הראשונות

בברכת קול ששון וקול שמחה

אצלכם החתן והכלה

'מחלקת נישואין אשדוד'

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר