mitchatnim

תעודת רווקות מי שהינו/ה מיוצאי אתיופיה.

תושב אשדוד הינו מי שברישום במשרד הפנים הינו תושב העיר לפחות ששה חודשים. אדם שאינו תושב העיר לפחות ששה חודשים עליו להוציא אישור רווקות מהעיר בה התגורר קודם למגוריו באשדוד.

  1. הטיפול בתיק יעשה אך ורק על ידי הרב מיכאל מהרט שליט"א.
  2. הרב מיכאל מהרט מקבל ביום ב' בין השעות 12:00 – 09:00.
  3. חובה לתאם טלפונים קודם ההגעה לרב מיכאל בפלאפון: 050/7865044.
  4. תעודת זהות + ספח (מקוריים).
  5. 2 תמונות פספורט.
  6. שני עדים גברים מהעדה האתיופית שאינם אח או אב של המבקש/ת, המכירים את המבקש היכרות טובה, עבור עדות על רווקות. על העדים להגיע עם ת.ז./רשיון נהיגה.
  7. על המבקש/ת להגיע עם האב.

 

 

 

 

 

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר