mitchatnim

תעודת רווקות לתושב/ת אשדוד שהינו/ה עולה מברית המועצות משנת 1989 ואילך.

תושב אשדוד הינו מי שברישום במשרד הפנים הינו תושב העיר לפחות ששה חודשים. אדם שאינו תושב העיר לפחות ששה חודשים עליו להוציא אישור רווקות מהעיר בה התגורר קודם למגוריו באשדוד.

  1. חובה להגיע למחלקת נישואין קודם פתיחת התיק ע"מ לקחת טפסים עבור בית הדין הרבני לצורך הוצאת אישור יהדות.
  2. במידה ואח/ות של העולה מבריה"מ כבר הוציא/ה אישור יהדות, על העולה להביא אישור זה ולהגיע עם האם + תעודות לידה של האם ושלו/ה במעמד פתיחת תיק הרווקות ורק בשעות הבוקר לרב חיים קלמנוביץ' שליט"א בימים המופיעים למטה.
  3. במידה ויש להורי העולה מבריה"מ כתובה ישנה אפשרות להגיע קודם פתיחת תיק הנישואין לבדיקת הכתובה אצל אצל הרב קלמנוביץ' בימי קבלת הקהל שלו , ע"מ לחסוך את הוצאת אישור היהדות מבית הדין.
  4. תעודת זהות + ספח (לא צילום).
  5. 2 עדים גברים שאינם אח או אב של המבקש/ת, המכירים את המבקש היכרות טובה, עבור עדות על רווקות . על העדים להגיע עם ת.ז./רשיון נהיגה.
  6. 2 תמונות פספורט.
  1. הטיפול בתיק יעשה אך ורק על ידי הרב חיים קלמנוביץ' שליט"א.
  2. ימי ושעות הקבלה אצל הרב חיים קלמנוביץ' שליט"א הינם:

ימים א',ד' בין השעות: 11:00 – 10:00.

יום ב' בין השעות: 11:00 – 09:00.

יום ד' בנוף לשעות הבוקר גם בין השעות: 17:30 – 16:00.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר