mitchatnim

אחד מבני הזוג תושב אשדוד

(רווקים / גרושים / אלמנים / גרים ).

תושב אשדוד הינו מי שברישום במשרד הפנים הינו תושב העיר לפחות ששה חודשים. אדם שאינו תושב העיר לפחות ששה חודשים עליו להוציא אישור רווקות מהעיר בה התגורר קודם למגוריו באשדוד.

 1. על בן הזוג תושב העיר האחרת, ללכת למועצה הדתית באזור מגוריו ולהוציא תעודת רווק/ה פנוי/ה לפי הקריטריונים של אותה המועצה הדתית ולהביאה במעמד פתיחת תיק הנישואין באשדוד.
 2. זוג הפותח תיק נישואין באשדוד, אך מתחתן במקום שאינו בתחום השיפוט של העיר אשדוד, חובה עליו לדאוג מראש לרב מסדר חופה וקידושין ולהביא ממנו אישור הסכמה + הסמכה של הרב המקדש עוד קודם לפתיחת התיק.
 3. תעודת זהות + ספח (לא צילום) של שני בני הזוג.
 4. כתובה / תעודת נישואין / תעודת גירושין (בתעודת גירושין, חובה לצרף את הספח הנקרא "מעשה בית דין" המצורף בדרך כלל לתעודת הגירושין)  של הורי בן הזוג הגר באשדוד (רק למי שהינו/ה רווק/ה).
 5. 2 עדים גברים שאינם אחים או אבות של בני הזוג, לבן הזוג הגר באשדוד, עבור עדות על רווקות / פניות. על העדים להגיע עם ת.ז./רשיון נהיגה.
 6. 2 תמונות פספורט לבן הזוג הגר בעיר האחרת (בעל תעודת הרווקות / פנוי/ה) ו- 3 תמונות פספורט לבן הזוג הגר באשדוד.
 1. לסטודנטים אישור המאשר כי:
  א. הסטודנט/ית הינו/ה תלמיד/ה מן המנין במוסד.
  ב. לומד/ת במסגרת מוכרת ע"י המל"ג לתואר אקדמאי.
  ג. לומד/ת בהיקף לימודים של לפחות 50% מתכנית לימודים מלאה בשנה אחת או 20 ש"ש.

אגרות:

תיק נישואין 730 ש"ח

תיק רווקות 156 ש"ח


קיימת הנחה של 40% לסטודנטים, חיילים, ת.ישיבה, נכים בהצגת תעודה או אישור מתאים

 

לגרושים / אלמנים / גרים.

 • אחד מבני הזוג או שניהם גרוש/ים חובה עליו/הם להביא תעודת גירושין מקורית ואת הספח הנקרא "מעשה בית דין".
 • אחד מבני הזוג אלמן או שניהם חובה עליו/הם להביא תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 • אחד מבני הזוג / שניהם עבר/ו גיור חובה לקבוע פגישה עם הרב אליהו סויסה בטל: 08-8630635  עוד קודם לפתיחת התיק.
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר