mitchatnim

שני בני הזוג תושבי אשדוד.

(רווקים / גרושים / אלמנים / גרים ).

תושב אשדוד הינו מי שברישום במשרד הפנים הינו תושב העיר לפחות ששה חודשים. אדם שאינו תושב העיר לפחות ששה חודשים עליו להוציא אישור רווקות מהעיר בה התגורר קודם למגוריו באשדוד.

 1. זוג הפותח תיק נישואין באשדוד, אך מתחתן במקום שאינו בתחום השיפוט של העיר אשדוד, חובה עליו לדאוג מראש לרב מסדר חופה וקידושין ולהביא אישור הסכמה + הסמכה של הרב המקדש עוד קודם לפתיחת התיק.
 2. תעודת זהות + ספח (לא צילום) של שני בני הזוג.
 3. כתובה / תעודת נישואין / תעודת גירושין (בת. גירושין, חובה לצרף את הספח הנקרא "מעשה בית דין" המצורף בדרך כלל לת. הגירושין)  של שני הורי בני הזוג (רק למי שהינו/ה רווק/ה).
 4. 2 עדים גברים או נשים שאינם אחים או אבות של בני הזוג, לכל אחד מבני הזוג או שניים המכירים היטב את שני בני הזוג. על העדים להגיע עם ת.ז./רשיון נהיגה.
 5. 3 תמונות פספורט לכל אחד מבני הזוג.
 1. לסטודנטים אישור המאשר כי:
  א. הסטודנט/ית הינו/ה תלמיד/ה מן המנין במוסד.
  ב. לומד/ת במסגרת מוכרת ע"י המל"ג לתואר אקדמאי.
  ג. לומד/ת בהיקף לימודים של לפחות 50% מתכנית לימודים מלאה בשנה אחת או 20 ש"ש.

 

 

לגרושים / אלמנים / גרים.

 • אחד מבני הזוג או שניהם גרוש/ים חובה עליו/הם להביא תעודת גירושין + "מעשה בית דין" מקוריים.
 • אחד מבני הזוג אלמן או שניהם חובה עליו/הם להביא תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 • אחד מבני הזוג / שניהם עבר/ו גיור חובה לקבוע פגישה עם הרב אליהו סויסה בטל: 08-8630635 עוד קודם לפתיחת התיק.

אגרות:

תיק נישואין 730 ש"ח

תיק רווקות 156 ש"ח


קיימת הנחה של 40% לסטודנטים, חיילים, ת.ישיבה, נכים בהצגת תעודה או אישור מתאים

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE MicrosoftInternetExplorer4

אישור המאשר כי:


א. הסטודנט/ית הינו/ה תלמיד/ה מן המנין במוסד.

ב. לומד/ת במסגרת מוכרת ע"י המל"ג לתואר אקדמאי.

 

ג. לומד/ת בהיקף לימודים של לפחות 50% מתכנית לימודים מלאה בשנה אחת או 20 ש"ש.
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר