kvura2

חברה קדישא הינה חבורה קדושה העוסקת בקבורת נפטרים, הפועלת בסמכות ובאישור מחלקת הקבורה במשרד ראש הממשלה. מדינת ישראל באמצעות המוסד לביטוח לאומי מממנת את הוצאות הקבורה של כל אזרחיה. רוב שירותי הקבורה ניתנים ללא תשלום, לבד משירותים מיוחדים, בתשלום המאושר ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבורה

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר