kvura2

השאלת ציוד

השאלת ציוד מהמועצה הדתית

המועצה הדתית אשדוד משיקה שירות לציבור התושבים: גמ"ח "חסד ואמת" השאלת ציוד למשפחות אבלים בעת ה"שבעה".

השירות מקל במשהו על אותן משפחות אשר ביתן קטן מלהכיל את ציבור המנחמים ובעצם מתן השירות יש משום ניחומים והקלה.

 

לצורך העניין רכש הגמ"ח: אוהלי אבלים, שולחנות, כסאות רגילים וכסאות אבלים, מחמים, מקפיאים ומקררים, מאווררים, ציוד חשמל ותאורה, סידורי תפילה, תהילים, אידרא זוטא ופריטים משלימים.

 

השאלת ציוד מהעירייה

עיריית אשדוד השיקה שירות לציבור התושבים: השאלת ציוד למשפחות אבלים בעת ה"שבעה".

השירות מקל במשהו על אותן משפחות אשר ביתן קטן מלהכיל את ציבור המנחמים ובעצם מתן השירות יש משום ניחומים והקלה.

לצורך העניין רכשה עיריית אשדוד סוכות אבלים, שולחנות, כסאות, מחמים, תנורי חימום, סידורי תפילה, תהילים, סט אדרא זוטא ופריטים משלימים.

 

הציוד מאוחסן במחסני העירייה וניתן להשאילו בהתאם לנוהל שקבעה העירייה.
קבורה השאלת ציוד

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר